Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / prace naukowe / Krajobraz prasy lokalnej w Bytomiu

Krajobraz prasy lokalnej w Bytomiu

fragment pracy dyplomowej pt. "Krajobraz prasy lokalnej w Bytomiu" - ROZDZIAŁ II PRASA PARAFIALNA BYTOMIA
autor: Marcin Griner: dziennikarz: "Goniec Górnośląski", "Wieczór Śląski" - Regionalna Gazeta Internetowa, "Info&Tips", "Radio Niebiescy"
UWAGA: chcąc skorzystać z informacji zawartych w pracy prosimy o kontakt z administratorem serwisu, który udostępni wtedy kontakt do autora!

2.1.Krajobraz miejskiej prasy parafialnej

Prasa parafialna, która zaczęła się bardzo szybko rozwijać od początku lat 90-tych była wtedy postrzegana jako fenomen. Po piętnastu latach jej obecności na polskim rynku wydawniczym można powiedzieć, że ma ona już ugruntowaną pozycję w wielu środowiskach lokalnych. Początkowo gazety parafialne i ich redaktorzy byli lekceważeni, jako twór, który nie może wytrwać próby czasu i tak też było w wielu przypadkach, ale na miejsce każdego znikającego tytułu pojawiały się dwa albo nawet więcej nowych, a w miarę upływu czasu redakcje parafialne stały się bardziej profesjonalne. Chociaż prasa parafialna nie posiada wszystkich cech, jakie charakteryzują prasę sublokalną jednak jest jednym z jej rodzajów i stanowi obecnie ponad 20% prasy sublokalnej na rynku polskim.[1] W Bytomiu znajduje się 20 parafii rzymsko-katolickich. Aktywność prasową wykazuje 13 z nich.

2.2 Funkcje bytomskiej prasy parafialnej

Funkcje i zadania prasy parafialnej wynikają z ogólnych celów i zadań mediów katolickich. Między poszczególnymi elementami tego systemu istnieją: ścisłe współzależności oraz wzajemne uzupełnianie się. Media katolickie funkcjonują na różnych obszarach w sensie geograficznym, społecznym i kulturowym. Są jednak pewne wspólne pola oddziaływania, pewne wspólne centralne kategorie, będące przedmiotem szczególnego zainteresowania.[61] Najczęściej wskazuje się na takie kategorie, jak: wiara, kultura, życie, rodzina, dziecko, prawda, przyszłość, wolność, miłość, sprawiedliwość, służba społeczna. Bezpośrednio odnieść je można także do prasy parafialnej, gdzie mogą one ulegać dalszej konkretyzacji (już w wymiarze lokalnym). Teoretycy katoliccy expressis verbis stwierdzają, że podstawową funkcją mediów katolickich jest ewangelizacja, co nie wyklucza także realizacji innych zadań i celów.[62] Innymi słowy, media katolickie mają upowszechniać wartości płynące z Ewangelii, nie mają być li tylko towarem, ale przede wszystkim powołane są do pełnienia idealistycznej myśli. Najogólniej rzecz biorąc, mają one wpływać na postawy i zachowania odbiorców (w tym przypadku wiernych) oraz wyrabiać odpowiednie postawy oraz pozytywny stosunek do świata wartości chrześcijańskich (funkcja postawotwórcza). Jak pisze ksiądz Janusz Mariański: "zadaniem rozwoju środków społecznej komunikacji jest nie tylko informowanie, lecz i formowanie".[63]

2.3. Zasięg oddziaływania prasy parafialnej

Terytorium Bytomia zamieszkuje około 189,5 tysiąca mieszkańców[67]. Liczba wiernych łącznie we wszystkich miejskich kościołach oscyluje w liczbie 143,770 tysięcy osób.[68] Badając zasięg oddziaływania prasy parafialnej, należy więc odjąć liczbę wiernych, których parafie wykazują całkowitą bierność na lokalnym rynku wydawniczym. Nie będą oni, bowiem potencjalnymi odbiorcami proponowanych tytułów. Poniższa tabela wskazuje, jakie panują zależności pomiędzy liczebnością wiernych a poziomem nakładu dostępnych w mieście periodyków parafialnych (innymi słowy, przedstawiona została liczba wiernych przypadającą na jeden egzemplarz pisma wydawanego w danej parafii).

Przypisy

1.Joanna Szczepanowicz. Prasa parafialna jako przykład prasy sublokalnej. Kraków 2001, s. 1-3;
2."Informator Parafialny", nr 1/1991, s. 1;
3.Tamże, s. 2;
4."Informator Parafialny", nr 3/1991, s. 2 i 3;
5.Tamże, s. 4;