Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / prace naukowe / Krajobraz prasy lokalnej w Bytomiu / Krajobraz miejskiej prasy parafialnej

2.1.Krajobraz miejskiej prasy parafialnej

Prasa parafialna, która zaczęła się bardzo szybko rozwijać od początku lat 90-tych była wtedy postrzegana jako fenomen. Po piętnastu latach jej obecności na polskim rynku wydawniczym można powiedzieć, że ma ona już ugruntowaną pozycję w wielu środowiskach lokalnych. Początkowo gazety parafialne i ich redaktorzy byli lekceważeni, jako twór, który nie może wytrwać próby czasu i tak też było w wielu przypadkach, ale na miejsce każdego znikającego tytułu pojawiały się dwa albo nawet więcej nowych, a w miarę upływu czasu redakcje parafialne stały się bardziej profesjonalne. Chociaż prasa parafialna nie posiada wszystkich cech, jakie charakteryzują prasę sublokalną jednak jest jednym z jej rodzajów i stanowi obecnie ponad 20% prasy sublokalnej na rynku polskim.[1] W Bytomiu znajduje się 20 parafii rzymsko-katolickich. Aktywność prasową wykazuje 13 z nich.

W parafii pod wezwaniem św. Anny (ul. Chorzowska 21) ukazuje się "Informator Parafialny". Miesięcznik ten pojawia się od lutego 1991 roku. Początkowo składał się z 2 stron formatu A4. Czasopismo powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza - księdza Antoniego Żelaski. Obok niego stałe miejsce w redakcji zajmował Wojciech Plona. W periodyku publikowano rozkład mszy świętych w dni powszednie oraz niedziele i święta. Ponadto umieszczano "Kalendarium", w którym znalazły się krótkie historie z życia patronów, informacje dotyczące udzielania sakramentów świętych (spowiedź, chrzty, nauki przedślubne, namaszczenie chorych) a także porządek nabożeństw (np. Droga Krzyżowa lub Gorzkie Żale).[2] W gazetce umiejscowiono także wiadomości związane z działalnością: Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego, biblioteki i kancelarii parafialnej, spotkań chóru kościelnego itp.[3] Zwiększenie objętości do 4 stron, pozwoliło na wykreowanie nowych działów. Innowacyjna rubryka - "Święci miesiąca" - zawierała teksty hagiograficzne związane z patronami danego miesiąca (np. w kwietniu pisano o św. Wojciechu, św. Marku i św. Katarzynie). Nieodłącznym elementem "Informatora parafialnego" były zawarte w nim teksty pieśni kościelnych oraz modlitw.[4] Innymi stałymi pozycjami w tym miesięczniku były:

 • "Nasi jubilaci" - informacje o wiernych, obchodzących swoje jubileusze, np. 20-lecie ślubu, Srebrne Gody, 40-lecie ślubu, Złote Gody, rocznice urodzin itp. Jubilatom i solenizantom składano życzenia: "obfitych łask i błogosławieństwa bożego",[5]

 • "Z życia parafii" - relacje z pielgrzymek (m.in. do Mariazell, Lourdes) oraz działalności organów parafialnych - Rady Parafialnej, chóru, członków "Żywego Różańca" itd.[6]

Czasopismo (którego kserokopie wykonywała pracownia przy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego[7]) zawierało także kopie listów diecezjalnych, jak np. "Odezwa biskupa gliwickiego w sprawie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich". Od roku 1993 pierwsza strona zarezerwowana jest na tzw. "Słowo od proboszcza", będące pisaną wersją homilii, poruszającą tematy życia religijnego.[8] W rok później zrezygnowano z maszynopisu, a teksty umieszczano już w wersji komputerowej. Powstały wówczas zupełnie nowe rubryki, mające na celu integrację wiernych:

 • "Film, który warto obejrzeć" - recenzje filmów o charakterze religijnym, jak np. "Faustyna", "Jezus z Nazaretu", "Prymas. Trzy lata z tysiąca" itd.,[9]

 • "Wspomnienia, zwierzenia" - składały się z listów nadesłanych przez parafian,[10]

 • "Ważne daty" - kalendarium wydarzeń z historii Kościoła katolickiego (np. daty urodzin i śmierci świętych i błogosławionych).[11]

W czerwcu 1998 roku zwiększono objętość periodyku do 8 stron. W tej formie przetrwał do dnia dzisiejszego. Ostatnią nowością były umieszczane w nim wywiady z osobami duchownymi, np. w grudniu 1998 roku rozmawiano z ojcem Sykstusem, misjonarzem w Boliwii. Z okazji setnego numeru, dokonano jednorazowej innowacji - pierwsza i ostatnia strona została wydrukowana w kolorze i na papierze kredowym. Ujawniono wtedy także nakład pisma - 1000 sztuk.[12] Do najaktywniejszych współpracowników w redakcji należeli: Danuta Nowak, Stanisława Romaniszyn, Teresa Jóźwik, Władysława Rumian, Jan Bocheński oraz Stanisław Dalmata.
W parafii Dobrego Pasterza, znajdującej się w Bytomiu - Karbiu przy ulicy ks. J. Popiełuszki 4, ukazuje się dwustronicowy informator o nazwie "Dobry Pasterz". Jest to tygodnik, wychodzący każdej niedzieli. Nakład wynosi 100 egzemplarzy, a podczas świąt wzrasta do około 200. Znajdują się w nim wyłącznie informacje z intencjami mszalnymi, rozkładem mszy świętych i nabożeństw, oraz okazyjnie krótkie wiadomości związane z aktywnością grup parafialnych (Liturgiczna Służba Ołtarza, Stowarzyszenie Dzieci Maryi, Krag Biblijny, Żywy Różaniec, Schola, Parafialna Rada Duszpasterska itp.[13]). W periodyku brakuje jakiejkolwiek publicystyki i zdjęć, co czyni zeń jedną z najuboższych pozycji na miejskim rynku prasy parafialnej. Informacje w "Dobrym Pasterzu" przygotowywane są przez zespół duszpasterski w składzie: ks. Konrad Krzyż (proboszcz), ks. Maciej Górka (wikary) oraz ks. Rafał Sierla (wikary).[14]

"Posłaniec" to biuletyn parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdującej się przy ulicy Pułaskiego 9. Pierwszy dostępny numer pochodzi z października 1994 roku. Redaktorem naczelnym był wówczas ksiądz Krzysztof Łękawski. Resztę zespołu stanowiły osoby świeckie: Alina Bryła, Jacek Gęsiak, Paweł Grochal, Robert Jachimczyk, Marian Popławski i Piotr Zazałowski. Miesięcznik ten drukowany był w Drukarni Helppol (Bytom - ulica Chrzanowskiego 17). Początkowo składał się z 12 stron. Stałymi rubrykami w periodyku były artykuły autorstwa duszpasterzy (znajdowały się zawsze na pierwszej stronie), pełniące funkcję ewangelizacyjną. "Z życia parafii" to szpalta z informacjami dotyczącymi zmiany księży, pielgrzymek, procesji, działalności Poradni Rodzinnej, biblioteki parafialnej oraz przygotowań do przyjęcia sakramentów. "Podziękowania oraz życzenia" poświęcone były grupom zawodowym oraz dobroczyńcom, wspomagającym parafię (pomoc materialna itp.). Ponadto pojawiały się materiały związane z historią parafii, rozmowy z osobami duchownymi, przedruki modlitw i pieśni, listy czytelników oraz comiesięczne kalendarium parafialne.[15] Kolejny stały cykl w "Posłańcu" to "Z życia Kościoła Powszechnego". Był to swoisty serwis informacyjny, podzielony na 3 części - wiadomości ze świata, kraju i parafii. Nieodłącznym elementem periodyku był także "Program Redakcji Katolickiej Polskiego Radia i TV". Zamieszczano tutaj informacje zarówno z radia i telewizji państwowej, jak i źródeł komercyjnych, np. Katolickiego Radia Puls i Radia Maryja z Torunia. Od 1995 roku zwiększono objętość gazety do16 stron. Zaowocowało to powstaniem nowych działów w gazecie:

 • "Solidarność wzywa do solidarności" - artykuły o charakterze politycznym, nadsyłane przez terenowe ośrodki NSZZ,

 • "Na drogach świętości" - biografie świętych i błogosławionych (cykl rozpoczęto od historii św. Melchiora Grodzieckiego),

 • "Żyć po chrześcijańsku" - artykuły z rodzaju katolickiego savoir-vivre. Pisano m.in. "jak po chrześcijańsku walczyć z oszczerstwem i plotką",[16]

 • "Nie tylko dla najmłodszych" - rubryka (nazwę zmieniono w 1997 roku na "Posłaniec młodym") zawierała wiersze, zagadki, żarty, listy młodych wiernych oraz religijne krzyżówki (np. "Krzyżówka z Księgą Rodzaju").[17]

W połowie lat 90-tych nastąpiły zmiany w redakcji. Redaktorem naczelnym został ks. Stanisław Tabiś. Pomagali mu: ks. Piotr Więcek, Waldemar Los, Grzegorz Twarkowski, Jacek Gęsiak oraz Piotr Zazałowski. Postanowiono wtedy umieszczać w periodyku przedruki listów do parafii (głównie z Diecezji Gliwickiej). Ponadto, co roku na łamach gazety pojawiało się zestawienie zmarłych parafian - w rubryce "Stanęli przed Panem Bogiem" podawano imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia oraz datę śmierci.[18] Podobnie jak we wszystkich innych gazetach parafialnych, tak i tutaj obecne były tabele z informacjami o spotkaniach i dyżurach wspólnot, zespołów, stowarzyszeń, ruchów i grup parafialnych oraz katechetycznych, porządek mszy świętych i nabożeństw, intencje mszalne itp. W listopadzie 1998 roku zredukowano liczbę stron z 16 do 12. W zamian za to, zaczęto drukować dużą liczbę zdjęć (czarno-białe, słabej jakości) związanych z parafią. Dwa lata później pojawiły się nowe twarze w zespole redakcyjnym. Redaktorem naczelnym został ks. J. Zub, a redaktorem technicznym S. Kowalczyk. Za ich sprawą w miesięczniku zaczęto publikować powieści w odcinkach. Cykl ten zapoczątkowało "Opowiadanie bożonarodzeniowe" autorstwa Pierro Bargellini’ego.[19] Ostatnie zmiany miały miejsce w 2001 roku. Redaktorem naczelnym został ojciec Maciej Konenc. Postanowił zwiększyć liczbę stron do 16. Jeśli chodzi o zawartość, zaczęto wtedy drukować wiersze nadsyłane przez parafian. Nakład pisma wynosi 300 egzemplarzy.[20]

Od 2003 roku w parafii pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Bytomiu Łagiewnikach ukazuje się "Ku Pojednaniu". Jest to tygodnik, (wychodzący w każdą niedzielę) składający się z 4 stron formatu A5 (złożona kartka formatu A4). Powstał z inicjatywy ówczesnego wikarego ks. Mirosława Friedriecha oraz proboszcza - ks. Alfreda Szkróbki.[21] Kompozycja każdego numeru ma charakter stały. Pierwsze dwie strony to pisane homilie autorstwa obecnych duszpasterzy oraz artykuły przedrukowane z różnego rodzaju źródeł internetowych - witryn religijnych (np. www.wiara.pl) i stron ogólno-informacyjnych (żywoty świętych i historię Kościoła katolickiego czerpie się z www.wikipedia.pl). Kolejne dwie strony mają już charakter stricte informacyjny. Znajdują się tam intencje mszalne i porządek mszy świętych na każdy następny tydzień a także rubryka "Z życia parafii", w której umieszczono informacje dotyczące działalności ruchów parafialnych (Oazy Rodzin, Dzieci Maryi, Legionu Maryi, Ministrantów itp.), funkcjonowania kancelarii, Parafialnego Ośrodka Kultury i Sportu, udzielania sakramentów itp. Co miesiąc podawane są dane statystyczne: liczba pogrzebów, chrztów i małżeństw zawartych w parafii. Nakład tygodnika oscyluje w liczbie 100 egzemplarzy. Podczas świąt kościelnych jest nieznacznie zwiększany. Obecnie redaktorem naczelnym jest ksiądz proboszcz Jacek Moroń. W pracy przy tygodniku pomagają mu ks. Marek Paszek i ks. Dariusz Schmidt.[22]

"Pod Przewodem św. Michała Archanioła" to pismo parafii św. Michała Archanioła, znajdującej się w Bytomiu - Suchej Górze, przy ulicy ks. P. Jaskółki 1. Periodyk ukazuje się od lutego 1993 roku. Składa się z 4 stron (wydruku komputerowego) w formacie A4. Nagłówek poza tytułem zawiera rycinę, przedstawiającą kościół parafialny. Pierwsza strona to także comiesięczne artykuły autorstwa proboszcza, poruszające aktualne problemy społeczne. Podobnie jak w innych gazetach parafialnych, mają one charakter pisanych homilii. Kolejna stała rubryka zatytułowana jest: "Z historii życia parafialnego". Znalazły się tam m.in.: informacje o kolektach, porządek mszy i nabożeństw, spotkaniach towarzystw i klubów związanych z parafią, statystyki dotyczące pogrzebów, chrztów, roczków i ślubów oraz okazjonalne podziękowania.[23] Wzajemnie uzupełniały się także "Ważniejsze daty w kalendarium liturgicznym" oraz "Święta i nabożeństwa kościelne". W tych dwóch szpaltach informowano wiernych m.in. o rekolekcjach, obchodach jubileuszy i świąt kościelnych, odpustach itp. Stałe miejsce w gazecie zajmuje także cykl "Sylwetki pracowników parafialnych". Przedstawiano tam biografie obywateli aktywnie działających na rzecz parafii, np. kościelnego, kucharek, darczyńców itp. Pismo od 1998 roku redagowane jest przez ks. dr Herberta Jeziorskiego. Nowościami tematycznymi były wtedy "Listy parafian" (wywody wiernych związane z tematyką religijną i obyczajową) oraz "Czy wiesz, że…" (zestaw comiesięcznych ciekawostek z historii Kościoła katolickiego). Ostatnie zmiany w redakcji miały miejsce w 2005 roku. Redaktorem naczelnym został ks. dr Rajmund Brol. Pomaga mu Aleksandra Czaja. Udokumentowany nakład pisma wynosi 700 sztuk.[24]

W Parafii Chrystusa Króla, znajdującej się w Bytomiu - Stolarzowicach (przy ulicy Suchogórskiej 127) ukazuje się od 2001 roku "Informator Parafialny". Jest to biuletyn informacyjny składający się z 6 stron formatu A5. Znajdują się w nim najważniejsze informacje związane z duszpasterstwem parafialnym. Są tu podane intencje na najbliższy czas, cytaty Ewangelii na poszczególne niedziele, informacje dotyczące grup parafialnych (Schola, Ministranci, Rodziny Szenstackie, III Zakon św. Franciszka, Róże Różańcowe, Dzieci Maryi itp.), porządek mszy świętych oraz godziny otwarcia kancelarii parafialnej.[25] Miesięcznik ten drukowany jest w trzech barwach - białej, czarnej i błękitnej. Okazjonalnie pojawiają się także numery specjalne, wydawane z okazji różnych ważnych wydarzeń, nie tylko z życia parafii, ale i całego Kościoła Katolickiego (np. po śmierci papieża Jana Pawła II).[26] Nakład czasopisma wynosi 150 egzemplarzy. W skład redakcji wchodzą: ks. Eugeniusz Kozok (proboszcz) oraz ks. Adam Laszewski (wikary).

"Głos św. Jacka" to pismo parafii pod wezwaniem św. Jacka, znajdującej się przy ulicy Matejki 1. "Pomysł redagowania gazetki zrodził się z potrzeby ożywienia wspólnoty parafialnej. Intencją zespołu było, aby na łamach periodyku prezentować, czym żyje parafia. Planowano, aby wspólnie poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania: Co w życiu jest ważne? Jak żyć blisko Boga? Jak parafia może stać się autentyczną wspólnotą wiary i miłości?" - taki opis genezy powstania pisma umieszczono w setnym, jubileuszowym wydaniu.[27] Gazeta została założona w 1992 roku. Funkcjonuje w formie miesięcznika. Początkowo składała się z 4 stron formatu A4 (konstrukcja identyczna, jak w omówionym wcześniej łagiewnickim "Ku Pojednaniu"). Pierwsza pagina każdego numeru to "Słowo dla parafian". Są to artykuły ciała duszpasterskiego, poruszające tematy religijne, społeczne i obyczajowe.[28] Stałe rubryki to ponadto:

 • "Znaki święte" - materiały związane z historią Kościoła, świętymi artefaktami, obyczajami i tradycjami,

 • "Jubileusz" - miejsce na życzenia zarówno dla świeckich jak i duchownych jubilatów (np. z okazji Złotych Godów, pełnoletności, 60 rocznicy święceń kapłańskich itp.),

 • "Najmłodsi…dla Was, o Was z Wami!" - całostronicowa szpalta, przeznaczona wyłącznie dla dzieci i młodzieży. W artykułach zachęcano młodych do aktywnego działania w grupach parafialnych, przypominano o mszach szkolnych, spowiedzi itp. Materiały z tej strony były pisane zazwyczaj prostym językiem, aby docierały do jak największej grupy dzieci. Tytuł zmieniono później na "Nowinki dla Mikrusa i Balbinki",

 • "Historia Rozbarskiej Parafii" - cykl związany z historią kościoła, począwszy od konsekracji w 1911 roku,

 • "Nowoochrzczeni" i "Zmarli parafianie" - dwie tradycyjne dla tego typu prasy rubryki informujące o ochrzczonych i zmarłych w danym miesiącu (podawano imię, nazwisko oraz wiek).[29]

W 1995 roku zwiększono liczbę stron do 8. Drukiem zajęła się firma "Epigraf" z Gliwic. Artykuły w "Głosie św. Jacka" wzbogacane były szkicami, rycinami oraz tzw. clip-artami (w dobie programu Microsoft Word). Nigdy nie pojawiły się w nim zdjęcia.
Innowacją w zawartości była kolumna "Nowiny parafialne" - zestaw informacji dotyczących działalności ministrantów, przygotowań do sakramentów (komunia, bierzmowanie, ślub), organizowanych pielgrzymek, procesji, odpustu itp.[30] Kolejną nowość stanowiły "Rozbarskie legendy i podania". Były to historie i przypowieści związane z dzielnicą Rozbark, a zaczerpnięte z książki pt. "Srebrne Miasto, czyli bytomskie legendy i podania". Materiały zbierał i opracowywał Bernard Szczech.[31] Na początku XXI wieku pojawiły się nowe rubryki. Dla młodzieży przygotowano "Krzyżówkę z aureolką" oraz "Pomyśl, to nie boli" (w jej skład wchodziły rebusy, szarady oraz zagadki związane z religią). Obydwie formy spełniały funkcję edukacyjną i rozrywkową.[32] Od 2003 roku w periodyku zaczęto umieszczać fragmenty Ewangelii na poszczególne niedziele, oraz związane z nimi refleksje księży.[33] Ostatnią jak dotychczas nowość stanowi cykl "Drodzy parafianie". Jest to forma quasi-felietonu na temat wiary, niespotykana w innych miejskich pozycjach tego typu.[34] "Głos św. Jacka" redagowany jest przez zespół duszpasterski w składzie: ks. Tadeusz Paluch, ks. Jarosław Steczkowski, ks. Sebastian Bensz. Nakład czasopisma ma charakter fluktuacyjny. Waha się w granicach od 600 do 800 egzemplarzy.
"Informator Parafii św. Rodziny", jak sama nazwa wskazuje jest pismem wychodzącym w parafii pod wezwaniem św. Rodziny, znajdującej się w Bytomiu - Bobrku (przy ulicy Konstytucji 24). Periodyk ukazuje się od 1992 roku. Trudno określić jego częstotliwość, wychodzi bowiem nieregularnie (raz na tydzień, czasem raz w miesiącu). Jest to jedna z najprostszych form na miejskim rynku prasy parafialnej. Składa się z dwóch stron formatu A4. Znajdują się w nim wyłącznie tabele informacyjne związane z porządkiem obrzędów mszalnych, nabożeństw, intencji, udzielania sakramentów oraz przygotowań katechetycznych, godzinami otwarcia kancelarii, terminami spotkań grup parafialnych itp. Nakład pisma wynosi 120 sztuk. Redagowaniem biuletynu zajmuje się zespół duszpasterski w składzie: ks. Andrzej Śmieszek (proboszcz) oraz ks. Piotr Torbus (wikary).[35]

Jedną z najbardziej profesjonalnych pozycji tego typu w Bytomiu jest "Rodzina Parafialna" - miesięcznik parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bytomia - Szombierek (ul. Modrzewskiego 2). Pierwsze numery zaczęły wychodzić w 1995 roku. Obecnie jest to jedna z dwóch miejskich gazet parafialnych (obok "Głosu św. Stanisława"), która posiada pierwszą i ostatnią stronę drukowana w kolorze na specjalnym, kredowym papierze. Format czasopisma to A4 (8 stron w każdym numerze, okazyjnie zwiększane do 10). Drukiem zajmuje się Zakład Poligraficzny Mewa Druk z Rudy Śląskiej.[36] Pierwsza strona każdego numeru "Rodziny Parafialnej" to całostronicowy obrazek o podłożu religijnym (często wspomagany krótkimi cytatami z Pisma Świętego). Stałą pozycją jest artykuł redaktora naczelnego, formą przypominający felieton.[37] "Siewca wyszedł siać" to kolumna zawierająca fragmenty Ewangelii, przypadające na poszczególne niedziele miesiąca (zawierają ponadto refleksje parafialnych duszpasterzy).[38] Integralną część gazety stanowią wierni, gdyż mogą oni nadsyłać swoje artykuły i liczyć na ich publikację (np. "Co myślałbym o ludziach, gdybym był drzewem?" autorstwa uczennicy gimnazjum nr 6 w Szombierkach - Joanny Szostak[39]). Kolejnym stałym elementem periodyku jest "Krzyżówka dla dzieci". Za jej rozwiązanie przewiduje się nagrody książkowe.[40] Przedostatnia strona każdego numer to tabele informacyjne: "Sakramenty Chrztu przyjęli…", "Zmarli dla świata - Narodzeni do wieczności" oraz "Związek małżeński zawarli". Ponadto umiejscowiono tam stopkę redakcyjną, informacje dotyczące kancelarii parafialnej oraz reklamę drukarni sponsorującej omawianą gazetę parafialną.[41] Ostatnia strona ma charakter quasi-fotoreportażu z życia parafii, np. drogi krzyżowej ulicami dzielnicy, pielgrzymek, kolonii organizowanych przez kościół NSPJ bądź sportowej Parafiady.[42] Od czasu do czasu w czasopiśmie pojawiają się wiersze, artykuły związane z pedagogiką i wychowaniem oraz wspomnienia z wycieczek i pielgrzymek parafialnych. Nakład pisma wynosi 350 egzemplarzy (w czasie świąt kościelnych wzrasta do 400). Redaktorem naczelnych jest ks. Krzysztof Rzeźniczek. Zespół tworzą ponadto: Tomasz Wajcht, Agnieszka Barczak i Kamil Barczak.[43]

"Jedność" to periodyk wychodzący w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, mieszczącej się w Bytomiu przy ulicy Kwietniewskiego 1. Jest to dwumiesięcznik, ukazujący się od 1998 roku. Początkowo składał się z 4 stron, następnie ewoluował, osiągając w 2005 roku 8 stron, a w 2006 już 12 (formatu A4). Składem, drukiem i kolportażem zajmuje się wyłącznie parafia. Charakterystycznymi formami dla tego czasopisma są artykuły związane zarówno z tradycjami i obyczajowością jak i innowacjami w Kościele Katolickim (np. "Kościół a kremacja…", "Komunia św. na rękę", "Tradycja, moje życie")[44]. Materiały te mają charakter publicystyczny i zajmują ponad 70% objętości każdego numeru (najwięcej spośród wszystkich miejskich gazet parafialnych). Inną stałą pozycją są przedruki komunikatów z Diecezji Gliwickiej (autorstwa Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka) oraz listów ze Stolicy Apostolskiej (pisanych przez papieża Benedykta XVI).[45] "Najmłodsi parafianie" to szpalta poświęcona dzieciom i młodzieży. Znajdują się tam m.in. wiersze, fragmenty z innych czasopism jak np. "Mały Gość Niedzielny", artykuły dotyczące świąt i nabożeństw itp. Dla młodych skierowana jest także rubryka "Co słychać u ministrantów?".[46] Nieodłącznym elementem gazety są również "Sprawy budowlane i konserwacyjne". Pisze się tu o postępach prac remontowych i renowacyjnych w kościele, planach rozbudowy oraz pracach projektowo-kosztorysowych. Podaje się również numer konta, gdzie można składać datki na renowację świątyni.[47] Charakter informacyjny mają "Zaproszenia-Informacje-Relacje", "Ogłoszenia duszpasterskie" i "Ogłoszenia diecezjalne". W skład kolumn wchodzą m.in. porządek mszy świętych i nabożeństw, kolekty, intencje mszalne, wiadomości z działalności parafialnego Caritasu, plan pielgrzymek parafialnych, godziny przygotowań do przyjęcia sakramentów, rozkład rekolekcji, katechez oraz godziny otwarcia kancelarii, biblioteki i kawiarenki parafialnej. Umieszczane są w każdym numerze na ostatnich 4 stronach. Nakład faktyczny pisma wynosi 300 egzemplarzy. Zespół redakcyjny tworzą księża: Jerzy Krawczyk (proboszcz) i Marcin Królik (wikary) oraz osoby świeckie: Małgorzata Magnor i Michał Szwarc.

W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego (Szombierki, ul. Wyzwolenia 85) ukazuje się "Nasza Wspólnota". Jest to miesięcznik, wychodzący od 2002 roku. Każdy numer składa się z 4 stron formatu A5 (złożona kartka formatu A4).[48] Czasopismo zawiera aktualności z życia parafii - relacje z wydarzeń, reportaże (sporadycznie ukazują się także reportaże zdjęciowe). Publikowane są także artykuły publicystyczne o tematyce społeczno-religijnej. Stałą rubryką jest "Patron miesiąca", gdzie przedstawia się hagiografię wybranego świętego.[49] Umieszcza się tu także typowe ogłoszenia parafialne z rozkładem mszy i nabożeństw, działalnością grup parafialnych, programem pielgrzymek, informacjami dotyczącymi udzielaniem sakramentów itp. Udokumentowany nakład wynosi 250 egzemplarzy. W skład redakcji wchodzą duszpasterze: ks. Ryszard Bazylak, ks. Sebastian Habowski, ks. Jarosław Płaza, ks. Lech Nowiński oraz osoby świeckie: Danuta Fatyga, Karina Zając oraz Piotr Sudoł.[50]
"Głos św. Stanisława" to dwutygodnik, wychodzący w parafii pod wezwaniem Św. Stanisława (Bytom, ul. Szymały 120). Ukazuje się od 1995 roku. Początkowo zawierał 4 strony formatu A4.[51] Był to wówczas biuletyn stricte informacyjny, składający się m.in. z porządku mszy i nabożeństw, intencji mszalnych, kolekt, przygotowań do sakramentów itp. Duże zmiany zaszły na początku XXI wieku. Od 2005 roku, pierwsza i ostatnia strona czasopisma drukowana jest w kolorze oraz na kredowym papierze. Zwiększono także objętość do 12 stron.[52] Lay-out omawianej gazety jest najbardziej profesjonalnym spośród wszystkich periodyków parafialnych Bytomia. Stałą pozycją jest "Słowo redaktora naczelnego", mające charakter pisanej homilii, a poruszające sprawy z zakresu społeczno-obyczajowego i religijnego.[53] Innymi niezmiennymi rubrykami są:

 • "Kalendarz liturgiczny" - zawiera dwutygodniowe zestawienie mszy, informacje o czytaniach Starego i Nowego Testamentu, śpiewanych psalmach itp.,[54]

 • "Kącik dla dzieci" - ma charakter edukacyjny, znajdują się w nim żywoty świętych, ciekawostki z historii Kościoła (dział "Czy wiecie, że?"), materiały nadsyłane przez dzieci (np. wspomnienia z wakacji), anegdoty o świętych, wiersze, teksty piosenek religijnych itd.,[55]

 • "O tym warto wiedzieć" - to kolejna szpalta spełniająca charakter edukacyjny (tym razem dla dorosłych). Składa się z dwóch pod części: "Z życia Kościoła" oraz "Z życia parafii". Znajdują się tam ciekawostki oraz najważniejsze wydarzenia z historii zarówno Kościoła Powszechnego jak i parafii Św. Stanisława,[56]

 • "Kącik dla Róż Różańcowych" - to szpalta poświęcona działalności najprężniej rozwijającej się grupy parafialnej. Często umieszczano tam "Zaproszenia Róż Różańcowych" do aktywizacji w ich gronie (np. poprzez wspólne modlitwy bądź pielgrzymowanie).[57]

Charakter informacyjny mają "Intencje mszalne" oraz dział "W naszej parafii". Pierwsza kolumna to jak nazwa wskazuje 14-dniowe zestawienie wszystkich intencji mszalnych. W skład drugiej wchodzą "Zapowiedzi", "Śluby", "Zmarli", "Ochrzczeni", "Urodzinowi solenizanci" oraz "Kolejną rocznicę ślubu obchodzą".[58] Ostatnia strona, jako, że jest drukowana w kolorze stanowi możliwość publikacji zdjęć z życia parafii, np. odwiedzin biskupa, turnieju dekanalnego w piłkę nożną, pielgrzymek Róż Różańcowych, obchodów Bożego Ciała itp. Pismo parafii św. Stanisława jest redagowane przez księży jak i osoby świeckie. Asystentem kościelnym jest ks. Bogdan Ruder, a redaktorem naczelnym Krystian Kukiełka. Resztę zespołu dziennikarskiego stanowią: Bogusława Skrzypulec, Joachim Dyrda oraz Robert Spendel (redaktor techniczny, skład komputerowy). Nakład czasopisma wynosi 400 egzemplarzy (w czasie świąt kościelnych zwiększany jest do 600 sztuk). Pod koniec lat 90-tych oscylował w granicach 300 egzemplarzy.[59]

Ostatnią tego typu gazetą w Bytomiu jest "Biuletyn Informacyjny", ukazujący się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Ligonia 2). Ukazuje się w każdą niedzielę (ma charakter tygodnika). Składa się z 2 stron formatu A4 (wydruk komputerowy). Znajdują się w nim wyłącznie materiały informacyjne - porządek mszy i nabożeństw, kolekty, intencje mszalne, godziny otwarcia kancelarii oraz grup parafialnych itd. Ukazuje się od 2001 roku w nakładzie 200 egzemplarzy. Redagowaniem periodyku zajmuje się zespół duszpasterski Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.[60]
Żadna prasa parafialna nie ukazała się jak dotąd w parafiach: św. Wojciecha, św. Małgorzaty, św. Józefa Robotnika, św Barbary, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Krzyża Świętego oraz Bożego Ciała.