Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / prace naukowe / Krajobraz prasy lokalnej w Bytomiu / Funkcje bytomskiej prasy parafialnej

2.2 Funkcje bytomskiej prasy parafialnej

Funkcje i zadania prasy parafialnej wynikają z ogólnych celów i zadań mediów katolickich. Między poszczególnymi elementami tego systemu istnieją: ścisłe współzależności oraz wzajemne uzupełnianie się. Media katolickie funkcjonują na różnych obszarach w sensie geograficznym, społecznym i kulturowym. Są jednak pewne wspólne pola oddziaływania, pewne wspólne centralne kategorie, będące przedmiotem szczególnego zainteresowania.[61] Najczęściej wskazuje się na takie kategorie, jak: wiara, kultura, życie, rodzina, dziecko, prawda, przyszłość, wolność, miłość, sprawiedliwość, służba społeczna. Bezpośrednio odnieść je można także do prasy parafialnej, gdzie mogą one ulegać dalszej konkretyzacji (już w wymiarze lokalnym). Teoretycy katoliccy expressis verbis stwierdzają, że podstawową funkcją mediów katolickich jest ewangelizacja, co nie wyklucza także realizacji innych zadań i celów.[62] Innymi słowy, media katolickie mają upowszechniać wartości płynące z Ewangelii, nie mają być li tylko towarem, ale przede wszystkim powołane są do pełnienia idealistycznej myśli. Najogólniej rzecz biorąc, mają one wpływać na postawy i zachowania odbiorców (w tym przypadku wiernych) oraz wyrabiać odpowiednie postawy oraz pozytywny stosunek do świata wartości chrześcijańskich (funkcja postawotwórcza). Jak pisze ksiądz Janusz Mariański: "zadaniem rozwoju środków społecznej komunikacji jest nie tylko informowanie, lecz i formowanie".[63]

Jak na tym tle kształtują się funkcje prasy parafialnej? Pierwszą z nich, co do której nie ma wątpliwości wśród wydawców i prasoznawców katolickich, jest funkcja ewangelizacyjno-formacyjna. Wskazuje się na podstawową rolę wspólnoty parafialnej w tym procesie, identyfikację z nią oraz budowanie i utrwalanie świadomości eklezjalnej przez kontakty z pismem.[64] Realizacja tej funkcji polega na przekazywaniu treści religijnych w miarę prostym, zrozumiałym językiem, który nie jest jednocześnie językiem z ambony, zbyt oficjalnym i namaszczonym. Ewangelizacja (nowa ewangelizacja, reewangelizacja) powinna być realizowana, zdaniem teologów, nie tylko przez działania hierarchii, ale także przez działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich, gazeta parafialna zaś może być ośrodkiem integracji, wokół którego ruchy te się skupiają. Realizacja tej funkcji polega także na samej popularyzacji wydarzeń i spraw mających miejsce we wspólnocie parafialnej. Prasa parafialna pełni także funkcję informacyjną. Jest narzędziem komunikacji między członkami wspólnoty, ułatwia percepcję informacji płynących z urzędów parafialnych do członków, wypełnia lukę informacyjną, którą pozostawiają inne media lokalne. Trzecią funkcją i zadaniem jest integracja środowiska lokalnego. Jest to zwłaszcza istotne w warunkach wielkomiejskiej anonimowości (której dobitnym przykładem jest właśnie Bytom), dezintegracji. Integracja ta ma ożywczo wpływać na życie parafialne i tworzenie się lub zacieśnianie więzi międzyludzkich w danym środowisku. Integracja ma, zatem wymiar nie tylko religijny, ale także świecki.[65] Autorzy mówią także o funkcji promowania inicjatyw lokalnych, funkcji edukacyjnej, wspierania kultury lokalnej i kształtowania lokalnej opinii publicznej, oraz funkcji rozrywkowej. Prasa parafialna, w odczuciu samych wydawców, jest narzędziem pozytywistycznej "pracy u podstaw".[66]
Jak w bytomskiej prasie parafialnej realizowane są trzy podstawowe funkcje (ewangelizacyjna, informacyjna i integracyjna), zobrazuje poniższa tabela, będąca efektem wnikliwej analizy zawartości każdego z dostępnych pism.

Tabela 5. Realizacja funkcji prasy parafialnej przez bytomskie pisma.

Parafia

Periodyk

Funkcja ewangelizacyjna

Funkcja informacyjna

Funkcja integracyjna

Św. Trójcy

"Jedność"

- fragmenty Pisma Świętego wraz z refleksjami duszpasterzy
- artykuły związane z obyczajami, tradycją i historią Kościoła katolickiego

- Rubryka "Zaproszenia, informacje, relacje" - informacje dotyczące działalności m.in. Caritasu. Ponadto pojawiają się tutaj wieści z innych bytomskich parafii (np. zmiany składów duszpasterskich)
- "Ogłoszenia duszpasterskie" - informacje dotyczące rozkładu nabożeństw, spowiedzi, udzielania chrztów, małżeństw itp.
- "Z życia parafii" - umieszcza się tu informacje związane z doraźnymi zmianami zachodzącymi w parafii, np. dotyczące godzin otwarcia kancelarii, zmiany godzin liturgii itp.

- Informacje związane z działalnością kawiarenki parafialnej
- artykuły związane z działalnością parafialnego Caritasu (zachęca się do aktywnego działania w tym stowarzyszeniu)
- wspomnienia z pielgrzymek i kolonii parafialnych (będące efektem integracji wiernych)

Dobrego Pasterza

"Dobry Pasterz"

brak

- typowy rozkład informacji z życia parafii - godziny nabożeństw, spowiedzi, udzielania sakramentów, odwiedzin chorych, świątecznych wizyt kolędowych, intencje mszalne, godziny otwarcia organów parafialnych (np. kancelarii)

- krótkie informacje związane z działalnością i zachęcające do udziału w: Liturgicznej Służbie Ołtarza, Stowarzyszeniu Dzieci Maryi, Kręgu Biblijnym, Rodzinie Bł. Edmunda Bojanowskiego, Żywym Różańcu, Scholi, Parafialnej Świetlicy dla Osób Starszych i Samotnych itp.

Św. Jana Nepomucena

"Ku pojednaniu"

- artykuły o charakterze homilijnym, pisane przez proboszcza bądź wikarych
- przedruki artykułów religijnych z innych źródeł (np. www.wiara.pl bądź www.wikipedia.pl)

- intencje mszalne na każdy kolejny tydzień
- porządek mszy św. i nabożeństw
- informacje o zgonach, ślubach i chrztach w parafii
- "Wiadomości z życia parafii", zawierające informacje o kolektach, obchodach uroczystości kościelnych itp.

- materiały zachęcające do aktywizacji w: Oazie Młodzieżowej, Legionie Maryi, Ruchu Światło-Życie, Oazie Rodzin i Dzieciach Maryi

Św. Anny

"Informator Parafialny"

- "Święci miesiąca" - teksty hagiograficzne, związane z żywotami patronów danego miesiąca
- teksty modlitw i pieśni kościelnych

- rozkład mszy świętych i nabożeństw (w dni powszednie, niedziele i święta)
- "Ważne daty" - comiesięczny zbiór wydarzeń z historii Kościoła katolickiego
- "Kalendarium" - krótkie historie z życia patronów, informacje dotyczące udzielania sakramentów itp
- "Nasi jubilaci" - informacje o wiernych i duchownych obchodzących swoje święto

- "Wspomnienia, zwierzenia" - listy czytelników, często wzbogacane odpowiedzią ze strony redakcji
- informacje związane z działalnością grup parafialnych, zachęcające wiernych do aktywizacji (np. w spotkaniach chóru)
- "Z życia parafii" - relacje z pielgrzymek, oraz działalności grup parafialnych

Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Modrzewskiego)

"Rodzina Parafialna"

- "Słowo redaktora naczelnego" - pisane homilie dotyczące życia w symbiozie z religią
- "Siewca wyszedł siać" - fragmenty Pisma Świętego
- artykuły związane z pedagogiką oraz religijnym wychowaniem

- kolumny informacyjne typowe dla prasy parafialnej (rozkład mszy i nabożeństw, intencje, udzielone sakramenty, zestawienie zmarłych parafian itd.)

- publikowane artykuły autorstwa wiernych (stanowią oni tym samym integralną część pisma)
- "Krzyżówka dla dzieci" - forma konkursu z nagrodami
- fotoreportaże z życia parafii
- wspomnienia z wycieczek i pielgrzymek parafialnych

Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Pułaskiego)

"Posłaniec"

- pisane wersje homilii, autorstwa zespołu duszpasterskiego
- teksty modlitw i pieśni sakralnych
- "Na drogach świętości" - biografie świętych i błogosławionych
- "Żyć po chrześcijańsku" - artykuły o charakterze katolickiego savoir-vivre
- powieści i opowiadania w odcinkach

- "Z życia parafii" - szpalta z informacjami dotyczącymi zmiany księży, organizacji pielgrzymek, procesji, godzinami otwarcia biblioteki parafialnej itp
- "Z życia Kościoła Powszechnego" - serwis informacyjny z wiadomościami kościelnymi ze świata, kraju i parafii
- "Program Redakcji Katolickiej Polskiego Radia i TV" - informacje związane z radiowymi i telewizyjnymi programami o charakterze religijnym, proponowanymi przez media państwowe i komercyjne
- "Stanęli przed Panem Bogiem" - comiesięczna lista zmarłych parafian

- artykuły nawołujące do integracji politycznej (np. "Solidarność wzywa do solidarności")
- "Nie tylko dla najmłodszych" - rubryka mająca na celu zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego życia w parafii
- informacje zachęcające dorosłych do aktywnego działania w gronie grup parafialnych

Św. Michała Archanioła

"Pod Przewodem św. Michała Archanioła"

- comiesięczny artykuł proboszcza związany z tematyką społeczno-religijną

- "Z historii życia parafialnego" - intencje mszalne, udzielone sakramenty, pogrzeby, porządek mszy i nabożeństw itp.
- "Ważniejsze daty w kalendarium liturgicznym" - informacje związane z rekolekcjami, obchodami jubileuszów, odpustów itd.
- "Święta i nabożeństwa kościelne" - zbiór i plan obchodów świąt
- "Czy wiesz, że..." - zestaw ciekawostek związanych z historią Kościoła

- "Listy parafian" - interakcje wiernych poprzez pisane przez nich listy
- "Sylwetki pracowników parafialnych" - owoc wspomnianej wcześniej interakcji wiernych z parafią, biografie zasłużonych osób świeckich, pomagających duszpasterzom

Chrystusa Króla

"Informator Parafialny"

- cytaty z Pisma Świętego - fragmenty Ewangelii, często opatrzone refleksjami duszpasterskimi

- rubryki z intencjami, porządkiem obrzędów mszalnych i nabożeństw, godzinami otwarcia kancelarii, udzielonymi sakramentami itp

- informacje związane z działalnością grup parafialnych, zachęcające wiernych do aktywizacji w poszczególnych grupach parafialnych

Św. Jacka

"Głos św. Jacka"

- "Słowo dla parafian" - zestaw artykułów o tematyce religijnej, społecznej i obyczajowej
- "Znaki święte" - materiały związane z historią Kościoła, artefaktami oraz tradycjami
- "Drodzy parafianie" - materiały formą przypominające felietony (tematyka wyłącznie religijna)

- "Nowiny parafialne" - informacje dotyczące udzielania sakramentów, porządek mszy i nabożeństw, intencje itp.
- "Nowoochrzczeni" i "Zmarli parafianie" - tabele informacyjne
- "Historia Rozbarskiej Parafii" - cykl traktujący o historii parafii św. Jacka, począwszy od konsekracji w 1911 roku

- "Najmłodsi dla Was, o Was z Wami!" - szpalta dla dzieci i młodzieży, nawołująca do integracji religijnej
- informacje związane z grupami parafialnymi, zachęcające do czynnego działania w ich gronie (np. Schola, Chór, Oaza itp.)
- "Jubileusz" - wierni nadsyłają życzenia dla znanych sobie solenizantów (zwiększa to ich integrację)

Św. Rodziny

"Informator Parafii Św. Rodziny"

brak

- tabele informacyjne z porządkiem obrzędów mszalnych, nabożeństw, intencji, udzielania sakramentów, godziny otwarcia kancelarii itp.

brak

Wniebowstąpienia Pańskiego

"Nasza Wspólnota"

- "Patron miesiąca" - żywoty świętych w odcinkach
- artykuły publicystyczne o tematyce społeczno-religijnej

- rozkład mszy i nabożeństw
- informacje dotyczące organizacji pielgrzymek, udzielania sakramentów oraz działalności grup parafialnych

brak

Św. Stanisława

"Głos św. Stanisława"

- "Słowo redaktora naczelnego" - artykuły o charakterze religijno-społecznym
- "Kącik dla dzieci" - rozbudowana kolumna, której zadaniem jest ewangelizacja poprzez umieszczanie tam tekstów młodzieżowych piosenek religijnych, ciekawostek z historii Kościoła itp

- "Kalendarz liturgiczny" - zestawienie mszy, informacje dotyczące czytań z Pisma Świętego oraz śpiewanych psalmów
- "O tym warto wiedzieć" - ciekawostki oraz najważniejsze wydarzenia z historii Kościoła Powszechnego jak i parafii św. Stanisława
- "Intencje mszalne" - 14-dniowe zestawienie informujące o intencjach mszalnych
- "W naszej parafii" - umieszcza się tu zapowiedzi, śluby, chrzty, informacje o pogrzebach i jubileuszach

- "Kącik dla Róż Różańcowych" - kolumna, której zadaniem jest nawoływanie do aktywizacji i integracji w grupie parafialnej Róż Różańcowych i nie tylko
- fotoreportaże z życia parafii

Podwyższenia Krzyża Świętego

"Biuletyn Informacyjny"

brak

- porządek mszy i nabożeństw, kolekty, intencje mszalne, godziny otwarcia kancelarii oraz grup parafialnych itd

brak

Źródło: Badania własne.