Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / prace naukowe / Współczesna prasa katolicka w Polsce / Rozdział 2 - Charakterystyka wybranych czasopism katolickich

Rozdział 2 - Charakterystyka wybranych czasopism katolickich

W Polsce ukazuje się obecnie bardzo dużo czasopism katolickich. Wychodzą one z różną częstotliwością; mamy tygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki itd. Przeznaczone są dla różnych grup czytelników, dzieci, młodzieży i dorosłych; poruszają różną tematykę, są poświęcone m.in. problematyce rodzinnej, cudom i uzdrowieniom, czasem pobożności maryjnej. Czasopisma te na ogół mają zasięg ogólnopolski, można je nabyć w wielu parafiach i księgarniach. Zdarza się jednak, że wybrane czasopismo trzeba zaprenumerować – bo trudno je dostać w swojej miejscowości lub nabyć w księgarni czy salonie prasowym. Ukazuje się także dużo tytułów pism parafialnych, które są słabo znane poza granicami probostw. W tej części pracy przedstawię kilka wybranych tytułów czasopism ogólnopolskich. Omówię je pod względem gatunków i stałych rubryk, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, gdzie można je kupić. Omówię także kilka czasopism, które nie są dostępne w sklepie, można je dostać jedynie należąc do wspólnoty czy zgromadzenia.

Wybór najbardziej znanych czasopism ogólnopolskich

Najbardziej znane czasopisma ogólnopolskie można poznać korzystając ze strony www.prasaparafialna.pl, a następnie przemieszczając się po katalogu, który jest tam umieszczony.

Wynika z tego, iż najbardziej znane są następujące czasopisma ogólnopolskie: „Apostolstwo Chorych”, „Cuda i Łaski”, „Czas Serca”, „Dominik”, „Głos Karmelu”, „Głos Ojca Pio”, „Informator Rycerstwa Niepokalanej”, „Jaś”, „Katecheta”, „Kotwica”, „List”, „Magazyn Muzyczny Ruah”, „Mały Rycerzyk”, „Misjonarze Kombonianie”, „Misyjne Drogi”, „Miłujcie się”, „Nasza Arka”, „Niedziela”, „Nasza Droga”, „Posłaniec”, „Posłaniec Serca Jezusowego”, „Rycerz Młodych”, „Rycerz Niepokalanej”, „Różaniec”, „Sztuka Sakralna”, „W Drodze”, „Wychowawca”, „Ziemia Święta”, „Łamigłówek Religijny”, „Życie Duchowe”.

W swojej pracy scharakteryzuję wybrane z tej listy tytuły, będę się kierować częstotliwością ukazywania pism i według tego kryterium je omówię9.

Oprócz tego przedstawię także czasopisma które czytam regularnie i które mnie interesują. Są to: „Któż jak Bóg”, „Zeszyty Maryjne”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki’ „Niedziela”, „Tygodnik Powszechny” ,Szum z Nieba”, „Nadzieja i Życie”.

1 TYGODNIKI

Gość Niedzielny

Redaktor naczelny: ks. Marek Garncarczyk
Wydawca: Kuria Metropolitalna w Katowicach ul. Wita Stwosza
Strona internetowa czasopisma: www.goscniedzielny.wiara.pl
Cena: 4,00

„Gość Niedzielny” jest ogólnopolskim tygodnikiem katolickim wydawanym w Katowicach. Pierwszy numer tego periodyku ukazał się 9 września 1923 roku, autorem artykułu wstępnego był ks. August Hlond. Cztery lata później – w 1927 roku ukazał się „Mały Gość Niedzielny”, który przeznaczony jest dla dzieci. Przed wojną osiągał 40 tys. egzemplarzy, w chwili obecnej drukowany jest w nakładzie 180 tys. Cele, które przyświecały wydawcom „Gościa Niedzielnego” w latach międzywojennych, a mianowicie: ukazywanie wartości chrześcijańskich, wnoszenie Światła Bożego w życie ludzi, budzenie nadziei., są aktualne do dziś.

Pismo to związane jest z Górnym Śląskiem. Przed wojną wydawano też odrębne numery dla mniejszości niemieckiej.

Bezpośrednio po wojnie „Gość Niedzielny” ukazywał się w zgrzebnej szacie edytorskiej. Liczył tylko cztery strony biuletynowe. W archiwach korespondencyjnych znajduje się pismo Urzędu Kontroli Prasy ds. Publikacji i Widowisk mówiące o konieczności zmniejszenia nakładu.

Jest wydawany w nakładzie 160 tys.egz.W każdym numerze zamieszczany jest dodatek diecezjalny (np. we Wrocławiu jest tzw. „Gość Wrocławski”, którego redaktorką jest Jolanta Sąsiadek). Tygodnik porusza tematykę religijną ( w tym problemy etyczno – społeczne, polityczno – ekonomiczne, medyczne itp.). W „Gościu Niedzielnym” znajduje się także bardzo dużo reportaży, i katechez. Każdy numer opatrzony jest także cyklem czytań na daną niedzielę i krótkim komentarzem. Ważną częścią każdego wydania są felietony. Stale współpracujący felietoniści Gościa Niedzielnego to: Marek Jurek, Barbara Fedyszak–Radziejowska, Wojciech Wencel, Wojciech Roszkowski („Asy z rękawa”), Franciszek Kucharzak („Tabliczka Sumienia”), ks. Tomasz Horak, o. Augustyn Pelanowski, Maciej Sablik („do tablicy”)

Stałe rubryki „Gościa Niedzielnego”:

 • Temat Gościa (związany jest z aktualnościami, bieżącymi sprawami Kościoła)
 • Kościół
 • Rozmowa Gościa
 • Polska i świat
 • Nauka
 • Z bliska

W chwili obecnej w czasopiśmie przeczytać można również artykuły popularnonaukowe, wywiady zarówno z ludźmi świeckimi jak i duchownymi, często związane z ich działalnością. Niektóre artykuły, w tym także felietony poświęcone są kwestiom politycznym i społecznym.10

Czasopismo można nabyć w kiosku Ruchu, parafii, księgarni archidiecezjalnej, dużym salonie prasowym (Empik)

Niedziela

Redaktor naczelny: ks. Ireneusz Skubiś
Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie ul.3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Brak strony internetowej
Cena: 4,00

„Niedziela” jest drugim obok „Gościa Niedzielnego” najstarszym ogólnopolskim tygodnikiem katolickim w Polsce. Jest wydawana z przerwami od 1926 roku w Częstochowie z inicjatywy biskupa Teodora Kubiny Początkowo była czasopismem diecezjalnym, natomiast po II wojnie światowej zaczęła się ukazywać jako ogólnopolski tygodnik

Pierwszy numer „Niedzieli” ukazał się 4 kwietnia 1926 roku z pod tytułem: „Tygodnik dla ludu katolickiego diecezji częstochowskiej”. Wówczas redaktorem naczelnym czasopisma był ks. Wojciech Mondry, natomiast w 1937 redaktorem został ks. Stanisław Gałązka. W latach 1928-1937 pismo wydawane było jako „Kalendarz Jasnogórski”.

Pozwolę sobie przytoczyć słowa jednego z pierwszych redaktorów, które wyraźnie wskazują na to, iż „Niedziela” powinna się ukazywać: „(...) gdyby św. Paweł, wielki Apostoł Chrystusowy, dziś znowu przyszedł na świat, aby jak przed 1900 laty znowu rozszerzać Królestwo Chrystusowe, to by przede wszystkim w tym celu stworzył pismo, gazetę, lub dziennik katolicki. Bo nie ma dziś skuteczniejszego apostolstwa Chrystusowego, jak właśnie słowo drukowane”11

W 1929 r „Niedziela” zyskała słowa uznania od Papieża Piusa XI - była przez niego chwalona i polecana.

Wówczas „Niedziela” przeznaczona była dla każdego, szczególnie zaś dla rodzin. Mimo iż było to czasopismo religijne, na jej łamach poruszano również problematykę edukacji, polityki oraz gospodarki.

Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 70 tys. egzemplarzy, zaś siedem lat później prenumerowało tygodnik 16 tys. osób. „Niedziela” rozprowadzana była w różny sposób (w soboty przez kościelnych, na wsiach przez sołtysów i rodziny, w miastach przez chłopców z krucjaty eucharystycznej, natomiast w niedziele sprzedawano ją przed mszą św.)

Warto zaznaczyć, iż w parafii w Kłobucku zaangażowanie w kolportaż czasopisma było tak wielkie, że w ciągu trzech miesięcy 1929 r. sprzedano 6400 egz.

Zawartość tygodnika była najciekawsza na samym początku. Późniejszy okres był czasem zastoju, poziom publikacji artykułów był bardzo słaby. „Niedziela” stała się ciekawsza w 1933 roku (poruszano wówczas aktualne problemy polityczne wiążące się z hitleryzmem i komunizmem).

Wiele tematów poruszanych na łamach pisma jest aktualnych do dziś; dotyczą one m.in. sekt, alkoholizmu, bezrobocia.12

W okresie II wojny światowej czasopismo przestało się ukazywać, ponownie wyszło w 1945 roku. Wtedy zmieniono redaktora naczelnego, został nim ks. Stanisław Marchewka, z powodu aresztowania w 1947 roku zastąpił go ks. Marian Rzeszewski.

W 1953 roku czasopismo zostało zawieszone, a ponownie zaczęło się ukazywać od 7 czerwca 1981 roku. Ponieważ w grudniu 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny, tygodnik „Niedziela” został ponownie zawieszony i zaczął się ukazywać od 21 marca 1982 roku.

W latach 90-tych XX zaczął ukazywać się dodatek „Moje Pismo Tęcza” dla dzieci oraz dwie serie wydawnicze „Biblioteka Niedzieli" (od 1993) oraz "Zeszyty Niedzieli" (od 1996).

Na łamach „Niedzieli” publikowali m.in. Zofia Kossak-Szczucka, Feliks Koneczny, Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma, Kazimierz Gołba, Stanisława Grabska, Andrzej Micewski, Józefa Hennelowa, Juliusz Braun, a także abp Józef Życiński, ks. Mieczysław Maliński.

Obecnie z tygodnikiem współpracują m.in. ks. Andrzej Szostek MIC, ks. Tadeusz Styczeń, ks. Czesław Stanisław Bartnik, ks. Wojciech Góralski, ks. Józef Krukowski, Marek Jurek, Czesław Ryszka, Marian Miszalski, Paweł Milcarek, Piotr Semka, Bogusław Kowalski czy ludzie związani z Radiem Maryja: Jerzy Robert Nowak, Jan Maria Jackowski, Krystyna Czuba

Przewodnik katolicki

Redaktor naczelny: ks. Dariusz Madejczyk
Wydawca: Drukarnia i księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu
Brak strony internetowej
Cena: 3,90

„Przewodnik Katolicki” należy do najstarszych polskich tygodników o charakterze społeczno-religijnym. Inicjatorem jego powołania był arcybiskup poznańsko-gnieźnieński Florian Stablewski. Pierwszy numer ukazał się 17 stycznia 1895 roku. Pismo miało wzbudzać i utwierdzać wiarę w Boga, informować o życiu Kościoła, a także podtrzymywać polskie tradycje pod zaborami, jednoczyć wszystkie stany, kształtować świadomość społeczną, edukować, bawić i radzić. Na łamach „Przewodnika Katolickiego” znalazły się porady zdrowotne, prawne, na temat wychowania dzieci, a także cykle podróżnicze. W XX wieku pojawiły się różnego rodzaju reklamy i ogłoszenia.

Od 1 października 1897 r do 1926 r był redagowany także bezpłatny dodatek dla dzieci pt. „Opiekun Dziatek”. Dzięki niemu dzieci uczyły się pisać i czytać w języku polskim.

W okresie II wojny światowej pismo przestało się ukazywać, a po jej zakończeniu władze nie wyraziły zgody na to, by zostało wznowione. „Przewodnik Katolicki” ponownie zaczął się ukazywać w październiku 1956 roku.

Obecnie dużą zaletą czasopisma są artykuły na temat wiary i życia Kościoła, a także felietony i komentarze.

„Przewodnik Katolicki” można nabyć w parafiach, dużych sklepach i salonikach prasowych na terenie całego kraju.

Czasopismo można także nabyć w wybranych kioskach Ruchu. Nie ma go w księgarniach archidiecezjalnych.

Tygodnik Powszechny

Redaktor naczelny ks. Adam Boniecki
Wydawca: ul. Wiślna 12, Kraków
Strona internetowa: tygodnik.onet.pl
Cena: 6,90

„Tygodnik Powszechny” ukazuje się od 1945 roku. Jest to czasopismo katolickie o tematyce społeczno-kulturalnej, założone przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób, później z ośmiu. W 1953 roku czasopismo przestało się ukazywać, gdyż odmówiono opublikowania nekrologu Józefa Stalina; wznowiono je w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 zamiast „Tygodnika Powszechnego” ukazywał się „Tygodnik Paxowski”, który zachowywał ciągłość numeracji.

Od momentu wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową tygodnik stał się najpopularniejszym w Polsce i jedynym pismem, w którym były zamieszczane wywiady papieża. Na łamach „Tygodnika Powszechnego” wielokrotnie drukowano wiersze Czesława Miłosza. Był on jedynym polskim czasopismem, w którym Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla.

W okresie stanu wojennego czasopismo zostało na kilka miesięcy zawieszone. W 1982 roku „Tygodnik Powszechny” zaczął ponownie ukazywać się; w latach 80 XX wieku stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był często uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. Od lat 90 „Tygodnik Powszechny” bywał krytykowany przez hierarchów, w wyniku konfliktów z władzami kościelnymi redakcja utraciła asystenta kościelnego.

W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” o wieloletnim redaktorze naczelnym Jerzym Turowiczu. Po śmierci Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym „Tygodnika” został ks. Adam Boniecki

W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w „Tygodniku Powszechnym” objęła Grupa ITI. Od 5 grudnia 2007 r. tygodnik wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma, a także skład redakcji. 23 czerwca 2008 Grupa ITI stała się większościowym udziałowcem pisma, w wyniku transakcji z Fundacją Tygodnika Powszechnego (posiada 53%).

W 2009 roku z powodu zmniejszenia liczby reklam spowodowanego kryzysem finansowym, „Tygodnik Powszechny” stanął przed groźbą upadku. Redaktor naczelny, zaapelował do czytelników o pomoc, przyznając, że w tak złej sytuacji finansowej pismo jeszcze nie było.

„Tygodnik Powszechny” stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce Kościół w czasach wolności, tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem.13

Stałe rubryki czasopisma:

 • Temat Tygodnia
 • Kraj
 • Wiara
 • Świat
 • Historia
 • Cywilizacja
 • Kultura,
 • Zmysły.

W czasopiśmie znajdują się ciekawe reportaże i felietony.

Można je nabyć w kioskach Ruchu, salonach Empik i niektórych sklepach.

2. MIESIĘCZNIKI

Apostolstwo Chorych

Redaktor naczelny: ks. Stanisław Michałowski
Wydawca: Polski Apostolat Chorych ul. Warszawska 58, 40 – 008 Katowice
Strona internetowa pisma: www.ap-chorych.katowice.opoka.org.pl

Apostolstwo Chorych jest miesięcznikiem wydawanym w latach 1929-1939 we Lwowie. Od 1946 w Katowicach. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. M. Rękas, natomiast od 1964 ks. Jan Szerlej. Początkowo w miesięczniku zamieszczano materiały w formie listów, natomiast po wojnie w formie artykułów.

Celem Apostolstwa Chorych jest pomoc chorym oraz włączenie ich w życie religijne, w modlitwy o pokój, misje, sprawiedliwość.

Pismo inicjowało także szereg akcji społecznych, akcji szpitali i zakładów dla chorych. Pismo kierowane jest głównie dla służyb zdrowia. Publikowane są w nich różne artykuły związane z psychologią choroby, poradami psychologa. Są w nich świadectwa i listy czytelników. 14

Czasopismo jest dostępne w prenumeracie, zakładach opieki zdrowotnej, a także bywa kolportowane przez księży odwiedzających obłożnie chorych parafian.

Cuda i Łaski Boże

Redaktor naczelny: Henryk Bejda
Wydawca: Wydawnictwo AZ sp. z o.o. Kraków ul. Św. Filipa 17, 31-015 Kraków
Strona internetowa pisma: www.cudaboze.pl
Cena: 2,50

Miesięcznik „Cuda i Łaski Boże” jest przeznaczony dla polskich rodzin katolickich. Prezentuje świadectwa ludzi, którzy współcześnie doświadczyli łask bożych, za wstawiennictwem Matki Bożej oraz świętych..

Każdy numer przedstawia jedno sanktuarium, miejsce święte czy też postać świętego.

Hagiografie, reportaże z miejsc związanych z życiem i kultem świętego napisane są prostym i przystępnym językiem. Na ostatniej stronie znajdują się świadectwa „Owoce dobrych modlitw” najczęściej zaczerpnięte z „Rycerza Niepokalanej”. Kilka razy do roku do czasopisma załączony jest film DVD.

Czasopismo można nabyć w kiosku Ruchu, parafii, księgarni archidiecezjalnej, dużych salonach prasowych (Empik).

Katecheta

Redaktor naczelny: ks. Trojan Marchwiak
Wydawca: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu
Strona internetowa czasopisma: www.katecheta.pl
Cena: 6,00

Miesięcznik ten przeznaczony jest głównie dla katechetów i nauczycieli uczących w szkołach religii. Założycielem pisma był ks. prof. Marian Finke. Zamierzał on zamieszczać artykuły naukowe, które przedstawiałyby m.in. przemyślenia oraz różne konspekty katechez nadesłanych przez czytelników. Redakcji zależało głównie, by zamieszczać artykuły przede wszystkim początkujących katechetów i nauczycieli. Pismo miało rozpowszechniać różne rozwiązania trudnych sytuacji, ciekawe pomysły; miało być pomocą dla katechetów, dostarczać materiały praktyczne, konspekty katechez a także porady dla nauczycieli.

Założeniem „Katechety” było również to, by nie publikować tylko artykułów o treści katechetycznej, ale by podejmować także problemy pedagogiczne, psychologiczne, teologiczne, duszpasterskie, a także filozoficzne.

Czasopismo to istnieje od pięćdziesięciu lat. Jego formuła wielokrotnie się zmieniała, ale pismo cały czas ma te same cele i zadania. Gdy redaktorem naczelnym był Władysław Koska (1986-1997), zrezygnowano z rubryki „Z doświadczeń katechetów”, a przykłady katechez czy wypowiedzi nauczycieli religii przedstawiono nieco inaczej.

W 2000 roku redaktorem naczelnym został ks. dr Jacek Hadryś. Wówczas czasopismo zostało wzbogacone o nową tematykę i miało trafić do szerszego grona odbiorców niż tylko nauczyciele religii i wychowawców.

W 2006 roku ponownie zmienił się redaktor naczelny, został nim ks. Damian Bryl. Przywrócono wówczas dawny charakter, a w czasopiśmie zamieszczano artykuły dotyczące katechezy i wychowania.

Przez cały okres, w którym redaktorem naczelnym był ks. prof. Marian Finke, czasopismo było podzielone na następujące działy: „Zagadnieni”, „Wskazania dydaktyczne", "Co piszą inni", "Katechezy", "Recenzje". W latach siedemdziesiątych XX wieku pojawiły się działy: „:Z katechizacji w świecie", „Z doświadczeń katechetów". W późniejszym okresie pismo posiadało rubryki: „Zagadnienia", „Słowo dla początkujących katechetów", „Z katechizacji w świecie", „Katecheci piszą", „Trybuna”, „Co piszą inni", „Materiały praktyczne", „Recenzje". Od 1998 roku pismo jest podzielone na działy: „Verba docent", „Exempla trahunt", „Forum «Katechety", „Recenzje". Każdy z nich posiada własne sekcje, które są publikowane stale lub okresowo, np.: „Metody aktywizujące w katechezie", „Kłopotliwe pytania", „Materiały praktyczne", „Formacja duchowa", „Katecheci pytają - - porady organizacyjno-prawne".

Od 2002 roku teoretyczna (naukowa) część „Katechety" - „Verba docent..." jest recenzowana, co daje możliwość zdobywania dodatkowych punktów przez autora będących w trakcie zdobywania stopni naukowych15

Czasopismo można nabyć w księgarni archidiecezjalnej i dużych salonach prasowych (Empik). Jest też dostępne w prenumeracie. Ukazuje się w nakładzie 6000 egz.

List

Redaktor Naczelny: Elżbieta Konderak
Wydawca: Stowarzyszenie Ewangelizacji ul. Dominikańska 3/12 31-043 Kraków
Strona internetowa pisma: www.list.media.pl
Cena: 7,00

Miesięcznik „List”, wydawany od 1984 roku, adresowany jest głównie do tych, którzy pragną pogłębić wiarę. W czasopiśmie znajdują się artykuły, które wyjaśniają różne problemy życia duchowego. Przeczytać tutaj można także świadectwa związane z codziennym poszukiwaniem Boga, o liturgii i modlitwie. Oprócz tego czytelnicy znajdują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, np. jak się dobrze spowiadać, jak czytać Pismo Święte, czym jest powołanie, jak żyć dojrzale.

Wydawcą czasopisma „List” jest stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media List, które zajmuje się także wydawaniem książek, produkcją audycji radiowych oraz organizowaniem co roku rekolekcji dla dziennikarzy z całego kraju.16

Czasopismo można nabyć w parafii, księgarni archidiecezjalnej, dużych salonach prasowych (Empik)

Nasza Arka

Redaktor naczelny: Joanna Dulińska
Wydawca: Wydawnictwo AZ. Sp.zoo. ul. Krowoderska 24/3 31-142 Kraków
Strona internetowa czasopisma: www.nasza.arka.pl/index.php
Cena:2,50

Miesięcznik „Nasza Arka” ma bardzo podobny charakter do czasopisma „Cuda i Łaski”. Jest adresowany do rodzin.

Każdy numer w całości poświęcony jest innemu tematowi. Artykuły ukazują życie rodzinne, trudności, z którymi stykają się małżonkowie we współczesnym świecie. Niektóre artykuły mają charakter popularnonaukowy, np. mówią o rozwoju prenatalnym dziecka. Inne dotyczą zagadnień psychologicznych i pedagogicznych. Czasopismo ukazuje wartości, którymi winni się kierować rodzice w wychowaniu dzieci. Niektóre artykuły przybliżają zagadnienia historyczne i patriotyczne. Oczywiście większość tekstów publikowanych na łamach „Naszej Arki” ma charakter religijny. Przedstawione są sylwetki świętych, objawienia uznane przez Kościół, sanktuaria i inne miejsca kultu, które warto zwiedzić. Co dwa miesiące przedstawione są ulubione sanktuaria papieża Jana Pawła II.. Przedstawiane są także świadectwa uzdrowień.

Czasopismo można nabyć w parafii, księgarni archidiecezjalnej, dużych salonach prasowych (Empik).

Posłaniec

redaktor naczelny: Leszek Gęsiak SJ
wydawca: Księża Jezuici
strona internetowa czasopisma:www.posłaniec.net.pl
cena: 8,00

Miesięcznik „Posłaniec” jest wspólną publikacją pism „Posłaniec Serca Jezusowego”, który ukazuje się w Polsce od 1872 roku, jak również „Posłaniec Serca Jezusa”, który ukazuje się w USA od 1917 roku.

Czasopismo przeznaczone jest dla różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim dla młodzieży. Przedstawia ważne wydarzenia z życia Kościoła i ze świata. Znajdują się tutaj artykuły polskich księży. Każdy numer zawiera „wywiad numeru”, czyli interesujące rozmowy ze sławnymi, popularnymi ludźmi, np. aktorami, dziennikarzami, psychologami. Dzielą się oni z czytelnikami swoimi przeżyciami i doświadczeniami.

W czasopiśmie tym czytelnicy znajdą artykuły na tematy teologiczne oraz z życia codziennego Kościoła, czytania mszalne z komentarzami, hagiografie. Publikowane są artykuły popularnonaukowe z dziedziny psychologii, historii ( historii Polski, historii Kościoła ) i geografii. Zamieszczane są również teksty dla dzieci, zazwyczaj bajki terapeutyczne, które pomagają im w przezwyciężaniu trudnych sytuacji i kształtowaniu wartości intelektualnych. Interesujące są listy do redakcji, przepisy kulinarne siostry Anastazji i krzyżówki. Na uwagę zasługują recenzje wartościowych książek. Warto zapoznać się z zapowiedziami następnego numeru.

Czasopismo można nabyć w, księgarni archidiecezjalnej i dużych salonach prasowych (Empik).

Rycerz Niepokalanej

Redaktor Naczelny: o. Piotr Lenart OFMConv
Adres redakcji: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Teresin, Niepokalanów, 96-515 Niepokalanów
Strona internetowa czasopisma: www.rycerz.franciszkanie.pl

Miesięcznik katolicki ukazujący się od 1922 roku. Założony został przez św. Maksymiliana Kolbego, który był jego pierwszym redaktorem. Nakład „Rycerza Niepokalanej” w latach 1938-39 wynosił ok. 800 tysięcy egzemplarzy. Japońska wersja miesięcznika pt. „Rycerz Maryi-bez-grzechu”, założona została w 1930 roku w Nagasaki i była pierwszym japońskim czasopismem katolickim. W roku 1971 polscy franciszkanie z Włoch zaczęli wydawać „Rycerza Niepokalanej” dla mieszkających tam Polaków.

W roku 1952 władze komunistyczne zabroniły wydawania pisma; wznowiono je w 1981 roku. Miesięcznik jest obecnie związany z ogólnopolskim Ruchem Katolickim – Rycerstwa Niepokalanej17.

Rubryki w Rycerzu: W trosce o życie duchowe, Sanktuaria, Praktyczny Katolicki poradnik, Głos Czytelników, Podziękowania, Z życia Niepokalanowa.

Pismo opatrzone jest kolorowymi ilustracjami. Artykuły w nim publikowane dotyczą głównie spraw religijnych. Znajdują się w nim hagiografie, świadectwa, wywiady, opisy ważnych spotkań i pielgrzymek. Wiele publikacji mówi o życiu Kościoła powszechnego, porusza zagadnienia związane z dialogiem ekumenicznym.

Niektóre teksty przedstawiają katolickie obrzędy, obyczaje i tradycje związane z różnymi okresami roku liturgicznego. Publikowane są porady dotyczące zachowania w różnych sytuacjach życiowych, np. w obliczu śmierci czy podczas żałoby. Wyjaśniane są kwestie etyczne.

Pismo najłatwiej mogą nabyć osoby, które należą do Rycerstwa Niepokalanej. Nie ma go w parafiach, jest jedynie we wspólnotach. Oczywiście można je zaprenumerować.

W Drodze

Redaktor naczelny: Paweł Kozacki
Wydawca: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów w Drodze ul. Kościuszki 99, 60-920 Poznań
Strona internetowa czasopisma: www.mateusz.pl/ w drodze
Cena: 14,00

Jest to miesięcznik, poświęcony życiu chrześcijańskiemu: teologii, duchowości, problemom społecznym oraz kulturze.

Pismo ukazuje się od 1973 roku z inicjatywy trzech dominikanów: o. Marcina Babraja OP, o. Jana Andrzeja Kłoczkowskiego OP, oraz o. Konrada Hejmo OP. Na początku redaktorem naczelnym został o. Marcin. Babraj OP. Było to głównie pismo dla poszukujących oraz dla tych, którzy dopiero zaczynali wierzyć. Poruszało także problematykę ekumeniczną.

W chwili obecnej każdy numer poświęcony jest określonemu tematowi. Zawiera stałe rubryki: „Dominikanie na niedzielę” (komentarze do czytań liturgicznych w niedzielę), „Szukającym drogi” ( tu o. Jacek Salij odpowiada na pytania czytelników), „Orientacje” (recenzje i omówienia nowych filmów, książek i czasopism). Publikowane są również felietony. Stałymi felietonistami są m.in. Grzegorz Górny, Jarosław Makowski, Małgorzata Musierowicz, Jan Góra OP, Dariusz Kowalczyk SJ18.

Czasopismo można nabyć w księgarni archidiecezjalnej, dużych salonach prasowych (Empik).

3 DWUMIESIĘCZNIKI

Któż jak Bóg

Redaktor naczelny: ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
Wydawca: Wydawnictwo Michalineum ul. Piłsudskiego Marki
Strona internetowa czasopisma: www.ktozjakbog.religia.net
Cena: 4,00

„Któż jak Bóg” jest Dwumiesięcznikiem Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła. Znajdują się w nim artykuły, które dają czytelnikom możliwość zapoznania się z tematyką angelologiczną – artykuły tu zamieszczane przybliżają dogmaty chrześcijańskie dotyczące natury i przeznaczenia aniołów. Czytając ten dwumiesięcznik można poznać ich udział w historii zbawienia, jak również ich wpływ na życie ludzi.

Każdy numer opatrzony jest katechezami i materiałami formacyjnymi; Są także zamieszczone modlitwy i porady duchowe. Ważnym elementem są świadectwa o pomocy niesionej ludziom przez aniołów. jak również o zgłębianiu wiary chrześcijańskiej dzięki odkryciu „opatrzności Aniołów Stróżów” Osoby, które interesują się poezją, znajdą tu wiersze o aniołach i świętych. W czasopiśmie jest też kącik kulinarny z przepisami. Wszystkie artykuły napisane są przystępnym językiem.

Stałe rubryki czasopisma „Któż jak Bóg”:

 • Pod skrzydłem Anioła (wiersze)
 • W blasku prawdy objawionej (kazania)
 • Z aniołami przez życie (wywiady)
 • Doktor Anielski o Aniołach ( reportaże)
 • Niewiasty przeciw demonom (hagiografie)
 • Aniołowie w Biblii (reportaże)
 • Medytacje nie tylko dla młodych (rozważania)
 • Spod pióra egzorcysty
 • W anielskim kręgu
 • Mistycyzm aniołów
 • Z anielskich lektur
 • Świat dzieci i Aniołów
 • Czytelnicy piszą(listy)
 • Anioł w sztuce
 • Nie tylko dla aniołków (strona dla dzieci)19

Czasopismo można nabyć parafii, księgarni archidiecezjalnej, dużych salonach prasowych (Empik) oraz w prenumeracie.

Miłujcie się

Redaktor naczelny: Ks. Mieczysław Piotrkowski
Wydawca: Wydawnictwo Agape Sp. z o. o ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
Strona internetowa czasopisma: www.miłujciesie.org.p
Cena: 5,00 l

Polski dwumiesięcznik katolicki, skierowany szczególnie do młodzieży, wydawany od 1975 roku w Poznaniu przez wydawnictwo Agape - zgromadzenia Chrystusowców . Jest to jedno z najlepszych czasopism katolickich dla młodzieży w całej Europie. Polskie wydanie jest rozprowadzane w nakładzie 220 tys. egzemplarzy. Czasopismo wydawane jest także w językach: angielskim („Love One Another”) - 50 tys. nakładu - dociera do Ameryki Płn. (Stany Zjednoczone i Kanada), Australii, na Wyspy Brytyjskie, w Afryce i Indiach jest rozprowadzane m.in. przez misjonarzy i misjonarki; rosyjskim („Liubitie Drug Druga”) - 100 tys. nakładu; słowackim („Milujte sa!”)- 50 tys. nakładu; węgierskim („Szeressétek egymást!”) - 20 tys. nakładu; rumuńskim- („Iubiţi-vă!”) - 20 tys. nakładu, amharskim. Pismo dostępne jest w katolickich księgarniach i parafiach, w prenumeracie i wysyłkowo. W czasopiśmie tym znajdują się przede wszystkim świadectwa dotyczące uzdrowień oraz poznania Boga. Ich treść jest niezwykle intrygująca, mogąca budzić kontrowersje. Przeważnie związane są one z eucharystią. W piśmie znajdują się także różne artykuły dotyczące alkoholizmu, ucieczek z domu, aborcji - palących problemów współczesności. Na ostatniej stronie okładki znajduje się wezwanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do wzajemnej miłości pt „ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI”. W każdym numerze znajduje się reprodukcja obrazu Jezusa Miłosiernego, który powstał dzięki widzeniu siostry Faustyny i obietnice Jezusa związane z odmawianiem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Oprócz tego przeczytać można podziękowania za uzdrowienia i otrzymane łaski.20

Czasopismo można nabyć w parafii i księgarni archidiecezjalnej.

Szum z Nieba

Redaktor naczelny: Anna Lasoń-Zygadlewicz
Wydawca: Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym ul. Sienkiewicza 60 90-058 Łódź
Strona internetowa czasopisma:www.wspolnoty.jezuici.pl
Cena: 7,00

Dwumiesięcznik „Szum z Nieba” wydawany jest od 1992 roku. Znajdują się w nim artykuły mówiące o ruchu chrześcijańskim Odnowa w Duchu Świętym, a w szczególności o wpływie Ducha Świętego na chrześcijan. Przedstawiane są różne uzdrowienia. Oprócz tego czytelnicy znaleźć tutaj mogą świadectwa uzdrowień oraz wyzwolenia z różnego rodzaju nałogów; artykuły o zasadach i sposobach modlitwy wstawienniczej, o sposobach walki z satanizmem, różnego rodzaju refleksje związane z charyzmatami Ducha Świętego. Są również artykuły pomocne wiernym w odkrywaniu powołania.

Czasopismo można nabyć w księgarni archidiecezjalnej, dużych salonach prasowych (Empik) oraz w prenumeracie.

Zeszyty Maryjne

Redaktor naczelny: Janusz Kumala
Wydawca: Centrum Formacji Maryjnej Salvatoris Mater Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej ul. Klasztorna 4Lichń
Strona internetowa czasopisma: www.maryja.pl

„Zeszyty Maryjne” poświęcone są formacji maryjnej i kształtowaniu pobożności ludowej. Po raz pierwszy ukazał się w 1998 roku. Ich ideą było przedstawienie pielgrzymów licheńskich, a także osób zainteresowanych Sanktuarium w Licheniu.

Po dwunastu latach rozwoju czasopisma zmienione zostały tematy przewodnie oraz szata graficzna. „Zeszyty Maryjne” poruszają tematykę z zakresu duchowości chrześcijańskiej w ujęciu mariologii. Mówią o życiu Matki Jezusa, a także sposobach jej naśladowania. W „Zeszytach Maryjnych” znajdują się rubryki: Powołanie osobiste, spotkanie z Matką, Ścieżki życia, Nasze Sanktuarium. Znaleźć w nich także można: Modlitwy, świadectwa, katechezy, reportaże, świadectwa, medytacje nad Słowem Bożym,przesłanie Matki Bożej z Lichenia, prośby.

W roku 2009 „Zeszyty Maryjne” rozpoczęły prezentować polskie sanktuaria maryjne. W szeregu artykułów opisane zostały objawienia. „Zeszyty Maryjne” na rynku wydawniczym czasopism religijnych są bardzo dobrze odbierane przez czytelników. Dowodem tego są listy kierowane do redakcji. Drukowane są w nakładzie 10 000 egzemplarzy, które w zasadzie rozchodzą się w prenumeracie.21.

Kwartalniki

Nadzieja i Życie

Redaktor naczelny: ks. Antoni Żebrowski
Wydawca: Wydawnictwo Bernardinum Apostolstwo Dobrej Śmierci Górka Klasztorna 89-310 Łobżenica
Strona internetowa czasopisma: www.apostolstwo.pl

„Nadzieja i Życie” to kwartalnik wydawany przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Jest biuletynem Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Ukazuje się od 1990 roku. Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób starszych i obłożnie chorych, a także dla ich rodzin i opiekunów. Można by je również polecić tym, którzy interesują się życiem po śmierci. Biuletyn ma zazwyczaj 33 strony, opatrzony jest wstępem od redakcji.

W kwartalniku czytelnicy znaleźć mogą świadectwa osób, które towarzyszyły swoim bliskim w ostatnich dniach życia, refleksje na temat śmierci, artykuły dotyczące spraw ostatecznych, a także mówiące o wartości modlitwy za zmarłych i konających. Są one pisane przede wszystkim przez księży i zelatorki Róż Różańcowych z różnych wspólnot, ale także przez czytelników.

Czasopismo opatrzone jest ciekawymi ilustracjami, reprodukcjami obrazów o tematyce sakralnej. Na ostatniej stronie biuletynu znajduje się terminarz apostolstwa – - ogłoszenia związane z rekolekcjami, spotkaniami formacyjnymi oraz dniami skupienia.

Pismo przeznaczone jest przede wszystkim dla osób należących do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Nie można go nabyć w księgarniach, kioskach ani w parafii.

Wielu ciekawych informacji może również dostarczyć strona internetowa pisma: www.apostolstwo.pl22

Obecnie na rynku wydawniczym jest bardzo dużo czasopism katolickich. Wśród nich są tygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki. Jedne z nich mają charakter ogólnopolski i szeroki zasięg, są adresowane do szerokich rzesz odbiorców o różnym wykształceniu i różnorodnych zainteresowaniach. Znajdują się w nich artykuły dotyczące rozmaitych dziedzin życia: wiadomości z kraju i ze świata, artykuły popularnonaukowe, recenzje, porady psychologiczne. Oczywiście liczne artykuły mają charakter religijny i teologiczny. Publikowane są czytania mszalne z komentarzami, artykuły hagiograficzne, informacje dotyczące życia Kościoła. Do tego typu czasopism omówionych przeze mnie powyżej można zaliczyć: „Gościa Niedzielnego”, „Niedzielę”, „Przewodnik Katolicki”, „Tygodnik Powszechny” czy „Nasza Arka” . Inne natomiast adresowane są do węższego grona odbiorców. Są związane z jednym ruchem czy stowarzyszeniem, np. „Apostolstwo Chorych” przeznaczone dla członków Apostolstwa Chorych, ludzi niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Mogą być adresowane do ludzi określonego stanu czy zawodu jak np. pismo „Katecheta”. Tego typu czasopisma są trudnodostępne, najlepiej je zaprenumerować. Bywają rozpowszechniane przez członków stowarzyszeń czy kapłanów.

Ceny czasopism katolickich są zróżnicowane.

Najtańsze czasopismo to „Cuda i Łaski Boże”(2,50zł), najdroższe „Posłaniec” (8.00zł).

Treść wszystkich pism jest z pewnością interesująca i moim zdaniem mogłaby przyciągać zainteresowanie większej liczby osób.

----------------

Przypisy

9. Dane na podstawie www.prasa.parafialna.pl/katalogprasy parafialnej.[dostępny w on-line 13.03.2010]
10. www.wikipedia.pl/goscniedzielny.pl [dostęp w on-line 07.04.2010]
11. A. Banaszkiewicz, Przegląd „Niedzieli z lat 1926-39”, „Niedziela” z dn. 14.04.2010 r. s. 30.
12. Tamże.s 30
13. www.tygodnik.onet.pl [dostępny w on-line 16.04.2010]
14. Encyklopedia katolicka. T. 1, pod red. Ł. Łukaszczyka, L. Bieńkowskiego, G. Gryglewicza Lublin 1985, s. 892.
15. www.katecheta.pl/o nas./historia.html [dostępny w on-line 15.03.2010]
16. www.list.media.pl [dostępny w on-line 04.06.2010]
17. www.franciszkanie.pl [dostępny w on-line 16.03.2010]
18. www.wikipedia.pl/w drodze [dostępny w on-line 16.03.2010]
19.www. Kjb24.pl (dostępny w on-line 16.04.2010)
20. www.milujciesie.[dostepny w on-line 16.03.2010
21. dane uzyskane bezpośrednio od redakcji drogą elektroniczną
22. www.apostolstwo.pl. [Dostępny w on-line 16.03.2010]