Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / wszystkie artykuły / Wstęp do Biuletynu zawierającego materiały z II Ogólnopolskiego Spotkanie Prasy Parafialnej

Wstęp do Biuletynu zawierającego materiały z II Ogólnopolskiego Spotkanie Prasy Parafialnej

(II Ogólnopolskie Spotkanie Prasy Parafialnej - 1994 r.)

ks. kan. Tomasz J. Król 

Kościół łączy w sobie dwie zasady: nova et vetera. Kościół stary długowiecznością, ale wciąż młody, nowy i świeży inspiracją Ewangelii. Ta inspiracja skłania do ciągle nowego odczytywania Radosnej Nowiny w kontekście nowych czasów i nowych zadań. Ta wreszcie inspiracja przynagla do szukania nowych form w przekazywaniu Ewangelii.

II Ogólnopolskie Spotkanie Prasy Parafialnej aż nadto ukazało zrozumienie u wielu duchownych i świeckich mocy tej inspiracji. Otwierając nasze forum przytoczyłem słowa papieża Jana XXIII: "Kościół nie jest muzeum archeologicznym, ale starożytnym źródłem, które daje wodę dzisiejszym pokoleniom, tak jak dawał pokoleniom przeszłości. [...] Nie jesteśmy tu na ziemi po to, by strzec muzeum, ale by uprawiać ogród kwitnący życiem i przeznaczony dla przyszłości pełnej chwały" (Leone Algisi - Jan XXIII, Warszawa 1964, str. 420). Dzisiaj, po zakończeniu Spotkania i pewnych refleksjach wydaje się, że wszyscy uczestnicy tak właśnie pojmują i odczytują swoje zadanie i zaangażowanie w redagowanie i wydawanie pism parafialnych. "Słudzy Słowa" świadomi powagi tej funkcji pragną, by Ewangelia prezentowana na łamach prasy parafialnej "swoim" przez "swoich" była przyjęta. Ponadto wyczuwają potrzebę integracji podzielonego i rozbitego społeczeństwa. I tu potrzebna jest właściwa informacja dotycząca życia wspólnoty parafialnej.

Zbyteczne są obawy, że prasa parafialna może zagrozić prasie profesjonalnej lub konkurować z nią. Co najwyżej może ją ubogacić i dopełnić, jeśli ta ostatnia zechce z doświadczeń prasy parafialnej skorzystać. Prasa parafialna zaś może po- móc w promowaniu prasy profesjonalnej. Zamiast więc lęku potrzeba mądrej współpracy. Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej z dnia 25.11.1994 r. zwraca się do redaktorów pism parafialnych z zaproszeniem: "Zachęcamy..., by o swoich sprawach z nami, a przez i z całą archidiecezją się dzielić. Nie traktujcie nas jako konkurencji, zagrożenia dla Waszego istnienia. Każdy z was poprzez swoje parafialne pismo wnosi bardzo dużo w życie wspólnoty".

II Ogólnopolskie Spotkanie jeszcze raz potwierdziło potrzebę okresowych spotkań roboczych. Grzegorz Niemyjski w miesięczniku dekanatu Legnica-Wschód "Głos" pisze: "Po warszawskim spotkaniu oczekiwaliśmy konfrontacji "Głosu" z innymi gazetami lokalnymi oraz pomocy w problemach związanych z wydawaniem gazety. Nie rozczarowaliśmy się. Program był tak bogaty, że mogliśmy uzyskać odpowiedź na nasze pytania". Elżbieta Mańka z mogileńskiego "Benedictum" pisze na łamach ww. "Słowa": "Co nam dało spotkanie redaktorów prasy parafialnej? Myślę, że wyjechaliśmy z Warszawy z poczuciem większej integracji z sobą oraz umocnieni we wspólnocie z tymi, którzy próbują swych sił jako dziennikarze lokalnych pism. Towarzyszy mi poczucie, że nie jestem odosobniona w problemach redakcyjnych, a wymiana doświadczeń pozwala na zmniejszenie trudności oraz udoskonalenie zarówno pod względem treści, jak i formy" .

Jako gospodarz Spotkania i jego organizator cieszę się z cieszącymi. Ale mam świadomość, że najlepsze intencje bez pomocy innych nie wydałyby owoców. Dlatego też wyrażam najserdeczniejsze podziękowanie Ich Ekscelencjom ks. bp Adamowi Lepie i ks. bp Janowi Chrapkowi za obecność i wniesiony wkład: homilię, wykład i dzielenie się świadczeniami. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu spotkania Redakcji "Słowa - dziennika katolickiego", Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), a szczególnie Redaktorom, p. Jerzemu Marlewskiemu i p. Marcinowi Przeciszewskiemu. Panu Marcinowi Przeciszewskiemu dodatkowo za interesujący referat. Dziękuję za wykład p. prof. dr hab. Alinie Słomkonwskiej0 z UW oraz ks. mgr Krzysztofowi Gonetowi z WSMD w Warszawie. Wypada też podziękować wszystkim, którzy w tych dniach okazali nam swoją życzliwość i pomoc.

Niech te materiały pomogą nam jeszcze raz przeżyć tamte dni, niech też jeszcze bardziej pobudzą nasze wysiłki do szerzenia Ewangelii. A Bóg-Ojciec Słowa przedwiecznego niech nam błogosławi.