Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / wszystkie artykuły / Prasa parafialna wobec Jubileuszu Roku 2000

Prasa parafialna wobec Jubileuszu Roku 2000

  (IV Ogólnopolskie Forum Prasy Parafialnej - 1997 r.)

  Ks. Tomasz Król - Prezes ZG OSPP  

Stoimy w obliczu zbliżającego się Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Kościół, a więc my wszyscy przygotowujemy się pieczołowicie do tej daty, która "przeniesie" nas w kolejne, trzecie tysiąclecie. Na ile pogłębimy swoją wiarę, na ile będziemy silniejsi duchem, na ile przykładem dla wątpiących i poszukujących, na ile pomocni cierpiącym, słowem na ile ten świat, dany nam, będzie lepszy - zależy to także od Państwa, którzy przebywając i uczestnicząc w życiu swoich parafii i środowisk obserwujecie i opisujecie dobro, bądź zło, dając nawet przez tak skrajne przeciwstawieństwa przykłady: co zachować i rozwijać, a czego wyzbywać się dla zachowania prawdy.

Aby sprostać temu zadaniu, w obliczu którego stoimy, musimy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czemu służy prasa parafialna? Jej rozwój w ostatnich latach jest na tyle interesującym zjawiskiem, iż z jednej strony świadczy o "głodzie" na treści zawarte w mediach lokalnych, z drugiej jednak - i o tym nie możemy zapominać - stawia nam wciąż nowe wyzwania dla podnoszenia poziomu, udoskonalania i rozwijania naszych gazet.

- Ewangelizacja, a więc przepowiadanie i przybliżanie Dobrej Nowiny powinno stanowić podstawowe kryterium dobrej gazety parafialnej. W dobie gwałtownego rozwoju mediów serwujących w przerażającej większości konsumpcyjny styl życia, nieustanną pogoń za dobrami tego świata, ucieczkę od przypisanych człowiekowi takich wartości, jak prawda, sprawiedliwość, gotowość niesienia bezinteresownej pomocy, co składa się na tzw. cały styl życia jednostki ludzkiej i społeczeństw - nasze redakcje są niczym oaza dla współczesnych wędrowców zwodzonych omamami liberalnej cywilizacji. Nasza praca w zakresie ewangelizowania powinna rodzić u czytelników radość wiary oraz autentyczną, głęboko przeżywaną dumę z przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła. Niepokojącym jest bowiem zjawisko, które wraz ze zmianami ustrojowymi przedostało się z liberalnego Zachodu do naszego kraju, a polegające na dogłębnym wyciszaniu manifestowania swoich uczuć religijnych i chowania ich w korcu zawstydzenia. To właśnie my, mając najbliższy kontakt z lokalnymi środowiskami poprzez obcowanie w nich i możliwość przekazu pisemnego w naszej prasie musimy usuwać ten z gruntu fałszywy wstyd i nieracjonalne lęki przed otoczeniem z powodu swego chrześcijaństwa.

- Informacja, to bodaj przymiot najściślej związany ze wszelkiego rodzaju formami przekazu i dla wszystkich czytelników najbardziej chyba zrozumiały i poczytny dział naszych gazet, tak zresztą, jak i dotyczy to mediów świeckich. Jednak z naszej strony powinniśmy kłaść akcent na to, aby informacja o życiu wspólnoty parafialnej nie była suchą notatką lecz raczej ilustracją przyjętej Ewangelii i życia wiarą. Powinniśmy chociażby zwrócić uwagę na eksponowanie i promowanie pozytywnych przykładów i postaw. Poza podstawową rolą informacyjną ten obszar prasy parafialnej musi rozbudzać aktywność w pełni chrześcijańską poprzez przykłady godne naśladowania, a zaczerpnięte nawet z najbliższego otoczenia.

- Integracja, to niejako wspólnota wspólnot, osiąganie jedności tak niezmiernie potrzebnej w zatomizowanym współczesnym świecie, proponującym styl życia jedynie dla siebie, dla jednostki, bez zwracania jakiejkolwiek uwagi na najbliższe nawet otoczenie. To oczywiście rodzi szereg problemów, jak obojętność, znieczulicę i wszystko, co właśnie człowiekowi, jako najwyższemu stworzeniu Boskiemu powinno być obce. Początek drogi jednoczącej powinniśmy tworzyć w naszych wspólnotach połączonych jedną wiarą i wspólnymi celami.

Jubileusz jest więc okazją do pogłębienia i poszerzenia wspólnotowej płaszczyzny wiernych. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim "Tertio Millennio Adveniente" pisze: "Wszystko powinno zmierzać ku pierwszoplanowemu celowi Jubileuszu, jakim jest ożywienie wiary i świadectwo chrześcijan". Tak więc Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel, wczoraj, dziś i na wieki stanowi centrum Jubileuszu. Ludzkość musi wrócić do tego wielkiego wydarzenia sprzed 2000 lat. "Tak Bóg umiłował świat (...) że stał się człowiekiem", by zobaczyć Chrystusa dziś, głoszącego tę samą prawdę, z tą samą mocą oraz Chrystusa Zbawiającego dziś, pochylającego się nad tymi, którzy źle się mają. Bowiem zafascynowanie się tą prawdą na nowo prowadzi do świadectwa życia.

"Będziecie mi świadkami". Idąc za myślą Pawła VI w "Evangelii nuntiandi" - świat dziś potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli. Przyglądając się współczesności - a więc i chrześcijanom, ich życiu - dostrzegamy rozbieżność między deklaracją wiary, a życiem wiarą. Mamy aż nadto przykładów: "jestem katolikiem, ale ...

Ojciec Święty w czasie ostatniej pielgrzymki starał się ukazać świadków wiary, którzy niezależnie od sprawowanych funkcji żyli prawdą, umieli kochać Boga, a ta miłość była źródłem miłości bliźniego.

Wydaje się ogromną potrzebą lansowanie na łamach naszej prasy przykładów świadka żywej wiary. Zespolenie wysiłków duszpasterskich, kaznodziejskich i słowa pisanego może przyczynić się do kształtowania właściwych postaw ludzi wierzących w naszych wspólnotach parafialnych, a tym samym w Kościele.

Wydaje się - żeby nie popaść w euforię - że prasa parafialna może dać nad wyraz wymierny wkład w tej sprawie. Jednak potrzebne są pewne realia, czyli świadomość własnej niedoskonałości, a stąd potrzeba nawrócenia. Wiele uwag temu zagadnieniu poświęca Ojciec Św. w "Tertio Millennio Adveniente". Postawa pokuty i nawrócenia rodzi postawę odpowiedzialności.

Jesteśmy świadkami szerzącego się zła. W jakiej mierze chrześcijanie, członkowie wspólnot czują się odpowiedzialni? Obojętność, zaniedbanie, "przymrużenie oka", bezkrytyczna akceptacja, pobłażanie czy tolerowanie zła pomaga w jego wzroście. Wydaje się, że na łamach naszej prasy trzeba bardziej budzić sumienia.

Fundamentem chrześcijańskiego życia jest Chrzest, i musimy Go nieustannie, wciąż na nowo odkrywać i uświadamiać sobie i bliźnim ("przyobleczenie w Chrystusa" Ga 3,27). "Fundament komunii między chrześcijanami", nawet z tymi, którzy nie są w komunii z Kościołem katolickim.

Biblia - to źródło Bożego Objawienia. Czy więc nie należałoby przybliżać Pisma św. na łamach prasy parafialnej, np. w tematycznie opracowanych, cyklicznych odcinkach? Zachęcam do czytania i odczytywania na nowo Pisma Świętego.