Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / wszystkie artykuły / Pisma parafialne w służbie ewangelizacji

Pisma parafialne w służbie ewangelizacji

Słowo wstępne do Biuletynu Informacyjnego po I Ogólopolskim Spotkaniu Redakcji Pism i Biuletynów Parafialnych (I Ogólnopolskie Spotkanie Redakcji Pism i Biuletynów Parafialnych - 1993 r)

ks. Tomasz Król

Trudno sobie wyobrazić ewangelizację i jej skuteczność bez dobrze pojętej ewangelizacji we wspólnocie parafialnej. Parafia bowiem - jak rodzina stanowi podstawową społeczność, w której realizuje się Kościół. Jego zadania funkcje i posłanie. W parafii trzeba głosić Chrystusa, który zawarł z ludzkością przymierze wieczne i trwałe, w niej trzeba prowadzić ludzi do Niego, by mieli udział w Jego życiu. Ponadto trzeba mieć świadomość, że ewangelizacja jest udziałem w życiu Jezusa i Jego posługiwaniu w świecie.

I Ogólnopolskiemu Spotkaniu Redakcji Pism Parafialnych przyświecała myśl przewodnia: pisma parafialne w służbie ewangelizacji. Pisma parafialne jako jedna z form i możliwości dotarcia Dobrej Nowiny do odbiorcy w parafii.

Wymienione wyżej spotkanie miało miejsce w Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Warszawie w dniach 15-16 października 1993 r.

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy Wielkiej rozpoczęto obrady Mszą św. koncelebrowaną. Ponad 40 uczestników z różnych stron Polski wzięło w nich udział. Mamy świadomość, że w Polsce istnieje dużo więcej pism parafialnych. Być może nie do wszystkich dotarła wiadomość o Ogólnopolskim Spotkaniu, być może jakieś nieprzewidziane trudności uniemożliwiły przyjazd do Warszawy. Żywimy jednak nadzieję na przyszłość.

Warto odnotować, że uczestnicy Spotkania wyrazili swoje uznanie i wdzięczność organizatorom za stworzenie takiej możliwości. Satysfakcjonuje również fakt, że dostojne gremium wyraziło wolę kontynuowania takich spotkań, utworzenia przy Parafii św. Tomasza centrum prasy parafialnej i wyznaczyło jako miejsce II Ogólnopolskiego Spotkania wymienioną Parafię. Na zakończenie spotkania uczestnicy zawiązali tymczasowe Stowarzyszenie Prasy Parafialnej.

Jak doszło do zorganizowania tego Spotkania?

Myśl o nim dojrzewała już od dawna. Bezpośrednim impulsem była rozmowa piszącego te słowa z Księżmi Biskupami: Adamem Lepą i Janem Chrapkiem podczas spotkania dyrektorów katolickich rozgłośni radiowych w Świdrze. Wręczone im "Wiadomości Parafialne" spotkały się z uznaniem i zainteresowaniem. Ks. bp Lepa powiedział, że z gazetkami parafialnymi już się zetknął, jednak pismo dekanalne stanowi fenomen (w podtytule naszego pisma widnieje napis: Pismo dekanatu ursynowskiego). Później okazało się, że i inne dekanaty w Polsce wydają swoje pismo. Po powrocie do parafii, na najbliższym spotkaniu naszego zespołu redakcyjnego, rzuciłem myśl o spotkaniu ogólnopolskim. Chcieliśmy się zorientować, ile parafii wydaje podobne pisma, jaka jest ich treść, zasięg. Chcieliśmy nawiązać kontakty, ubogacić się doświadczeniami.

Przystąpiono do przygotowywania Spotkania. Pomocą i radą służył nam Redaktor Naczelny "Słowa - Dziennika Katolickiego", p. Jerzy Marlewski. Na zamieszczoną informację w "Słowie - Dzienniku Katolickim", "Przeglądzie Katolickim" i nadaną przez Redakcję Programów Katolickich w Polskim Radio odpowiedziało 35 redakcji parafialnych. Nadesłały też egzemplarze wydawanych pism.

Organizatorzy pragną wyrazić wdzięczność prelegentom: pp. Janowi Jackowskiemu, Wojciechowi Świątkiewiczowi, Jackowi Wojtkowskiemu, Jackowi Senkarze, Krzysztofowi Markowskiemu.

Niniejsze biuletyn okolicznościowy zawiera streszczenie referatów, głosy w dyskusji, listę uczestników, treść telegramu do Ojca Świętego Jana Pawła II.