Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.BIBLIOGRAFIA

ponieważ najczęstszym pytaniem, z jakim zwracają się do mnie czytelnicy jest udostępnienie bibliografii, przedstawiam ją w całości.

 1. Zbigniew Bajka: Historia polskiej prasy lokalnej i jej rozwój po 1989 roku, [w:] Anna Hejman (red.): Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy loaklnej, Warszawa 1997-1998.

 2. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński: Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 1996.

 3. Włodzimierz Chorązki: Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I połowie 1994 roku, Kraków 1994.

 4. Włodzimierz Chorązki: Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 1999, R. XLII nr 1-2.

 5. Jolanta Dzieniakowska: Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), Radom 1995.

 6. Ignacy S. Fiut: Pisma społeczno-kulturalne w latach 1989-2000, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 1994, nr 3-4.

 7. Marek Glogier: Katolickie media w Polsce po 1989 roku, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 1994, nr 3-4.

 8. Tomasz Goban-Klas, Mass media w Polsce 1989-1992, Rekonstrukcja sfery publicznej, Kraków wrzesień 1992.

 9. Jarosław Grzybczak: Społeczny klimat wokół polskich mediów w latach 1989-1999, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, Kraków 2000.

 10. Anna Hejman (red.): Poradnik dla wydawców I dziennikarzy prasy lokalnej t. 1-3, Warszawa 1997-1998.

 11. Karol Krauza (red.): Prasa katolicka między ekonomią a duszpasterstwem, Częstochowa 1997, Zeszyty Niedzieli, nr 7.

 12. Karol Krauza: Katechizm Kościoła Katolickiego i inne dokumenty nauczania magisterium Kościoła o mediach masowych, [w:] ks. Witold Zdaniewicz (red.): Religia a mass media. Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski, Ząbki 1997.

 13. Gerd G. Kopper, Ignacy Rutkiewicz, Katharina Schliep: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków 1996.

 14. Adam Lepa: Katalog prasy katolickiej, Łódź 1994.

 15. Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka: Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.

 16. J. Maślanka (red.): Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976.

 17. Andrzej Notkowski: Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Warszawa, 1982.

 18. Andrzej Paczkowski: Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980.

 19. Stanisław Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach, Częstochowa 1996.

 20. Walery Pisarek: Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

 21. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz: Instrukcja duszpasterska Communio et progressio o środkach społecznego przekazu. Refleksje w trzydziestą rocznicę jej przyjęcia: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2000, nr 3-4.

 22. Marcin Przeciszewski: Wiara na łamach, Press, nr 10 (57) październik 2000.

 23. Wiesław Sonczyk: Media w Polsce. Zarys problematyki, Warszawa 1999.

 24. Joanna Szczepanowicz: I Krakowskie Forum Prasy Parafialnej, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2000, nr 3-4.

 25. Ks. Bogusław Szpakowski SAC: Słowo na otwarcie konferencji, [w:] ks. Witold Zdaniewicz (red.): Religia a mass media. Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski, Ząbki 1997.

 26. Witold Zdaniewicz (red.): Religia a mass media, Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski, Ząbki 1997

 27. Zygmunt Zieliński (opr. i red.): Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lublin 1981.

 28. Jan Walkusz: Inicjatywy wydawnicze duchowieństwa pomorskiego Drugiej Rzeczpospolitej, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej XXX 2, 1991.

 29. Stanisław Weremczuk: Wzór parafianina w piśmie lokalnym, Mikrus Dziennikarski, nr 5-6 rok V-VI (1998-1999).

 30. ks. Bogusław Wójcik i inni (red.): Schematyzm diecezji tarnowskiej 2000, Tarnów 2000.

 31. Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, 14. Tekst polski za Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967 r.

 32. Encyklopedia PWN, Warszawa 1995.

 33. Informator Archidiecezji Krakowskiej 2000, Kraków 2000.

 34. Materiały z I Ogólnopolskiego Spotkania Redakcji Pism i Biuletynów Parafialnych, Warszawa 15-16 X 1993.

 35. Materiały z II Ogólnopolskiego Spotkania Prasy Parafialnej, Warszawa 22-24 IX 1994.

 36. Materiały z III Ogólnopolskiego Forum Prasy Parafialnej, Warszawa 9-10 II 1996.

 37. Materiały z IV Ogólnopolskiego Forum Prasy Parafialnej, Warszawa 13-14 VI 1997.

 38. Przewodnik po świecie. Ilustrowana Encyklopedia geograficzna, Warszawa 1998.

 39. Świadectwo dialogu, Materiały z konferencji naukowej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie "Dialog i Pojednanie" (20-21 IV 1996 r.), Tarnów 1997.