Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.Wstęp

Prasa parafialna, która zaczęła się bardzo szybko rozwijać od początku lat 90. była wtedy postrzegana jako fenomen.

Po dziesięciu latach jej obecności na polskim rynku wydawniczym można powiedzieć, że ma ona już ugruntowaną pozycję w wielu środowiskach lokalnych. Początkowo gazety parafialne i ich redaktorzy byli lekceważeni, jako twór, który nie może wytrwać próby czasu i tak też było w wielu przypadkach, ale na miejsce każdego znikającego tytułu pojawiały się dwa albo nawet więcej nowych, a w miarę upływu czasu redakcje parafialne stały się bardziej profesjonalne.

Niniejsza praca ma na celu scharakteryzować prasę parafialną na terenie województwa małopolskiego oraz przedstawienie prasy parafialnej jako prasy sublokalnej.

Obszar województwa został wybrany ze względu na łatwość wydzielenia takiej jednostki administracyjnej. Jednak podział administracyjny nie pokrywa się w podziałem kościelnym i teren województwa małopolskiego pokrywa się z obszarami kilku diecezji. Na terenie Małopolski leży w całości archidiecezja krakowska, a na wschodzie duża część diecezji tarnowskiej, na zachodzie część diecezji bielsko-żywieckiej, a na północy fragment diecezji kieleckiej. Władze każdej diecezji mają inne priorytety i w inny sposób prowadzą działalność duszpasterską i informacyjną dlatego możliwość dotarcia do informacji w poszczególnych diecezjach jest bardzo zróżnicowana.

Charakterystyka gazet parafialnych pod względem rozmieszczenia, częstotliwości i formy, w jakiej są wydawane daje pełne wyobrażenie o obecnie wydawanych tytułach i o prasie parafialnej w ogóle. Według tabeli zamieszczonej w Zeszytach Prasoznawczych nr 1-2 z roku 19991 województwo małopolskie przoduje w ilości wydawanych tytułów lokalnych a w tym również parafialnych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że obraz prasy parafialnej w Małopolsce będzie odzwierciedleniem prasy parafialnel w całej Polsce.

Prasa parafialna kwalifikowana jest jako prasa sublokalna, ale niekiedy powstają wątpliwości czy posiada ona wszystkie cechy właściwe dla tego rodzaju prasy. Na pewno mogą pojawić się wątpliwości, gdy nie ma się możliwości zbadania więcej niż kilku pism parafialnych, które mogą odbiegać w znacznym stopniu od definicji pisma sublokalnego. Jednak na podstawie wiarygodnej pod względem ilości próby obraz tych czasopism jest znacznie pełniejszy i pozwala na bardziej obiektywną ocenę. Praca ta ma na celu pokazanie, że prasa parafialna jest pełnowartościową prasą sublokalną.