Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.Rozdział 6.

Prasa parafialna jako prasa sublokalna

W świetle przeprowadzonych badań można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że prasa parafialna może być uważana za prasę sublokalną.

Prasa parafialna ze względu na swój zasięg obejmuje niewielkie terytorium, zwykle tylko jednej parafii, ale ze względu na swą lokalność dociera do prawie wszystkich mieszkańców danego obszaru.

Jeśli rozpatrzymy funkcje, jakie powinna pełnić prasa sublokalna (szczegółowo omówione w rozdziale 3) możemy stwierdzić, że gazety parafialne w mniejszym lub większym stopniu spełniają je wszystkie.

Gazeta parafialna jest źródłem informacji na temat parafii, ale także na temat życia społeczności lokalnej jaką jest wieś czy osiedle. Zawiera nie tylko informacje o inicjatywach religijnych, ale także o imprezach świeckich, które mają miejsce na terenie parafii. Często lokalne organizacje współpracują z księżmi z parafii przy organizacji lokalnych imprez a gazeta parafialna niekiedy jest jedynym medium lokalnym na obszarze swego oddziaływania.

W mniejszym stopniu prasa parafialna spełnia swe funkcje kontrolne wobec władz lokalnych a to z tego względu, że w ostatnich latach obserwuje się w Kościele tendencje odchodzenia księży od czynnego uczestniczenia w życiu politycznym. Gazety parafialne starają się nie zajmować zdecydowanego profilu politycznego, choć z racji swego powiązania z kościołem, bronią stanowiska Kościoła w wielu kwestiach politycznych.

Jak już wspomniałam prasa parafialna promuje inicjatywy społeczne. Np. analizowany wcześniej tytuł "Głos Ostre Bramy" czynnie wspierał inicjatywę radnych założenia sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych prowadzącym bezpośrednio do kościoła. Prasa parafialna pisze zwykle o wszystkich inicjatywach podejmowanych w środowisku parafii czy osiedla.

Poprzez listy do redakcji i możliwość pisania przez samych zainteresowanych artykułów do gazety parafialnej może ona stanowić forum dyskusyjne, chociaż trzeba tu zaznaczyć, że nie wszystkie wypowiedzi mają jednakową szansę ukazania się w gazecie parafialnej. Ksiądz czuwający nad gazetą parafialną nie może pozwolić, by treści w niej drukowane były niezgodne ze stanowiskiem Kościoła i religii, dlatego nie każda opinia może ukazać się na łamach gazety parafialnej. Można powiedzieć, że w przypadku gazet parafialnych nie można mówić o pełnej wolności wyrażania poglądów.

Niewątpliwie jednak gazeta parafialna jest sposobem na integrację środowiska lokalnego, zwłaszcza gdy dużo miejsca poświęca na informowanie o tym co się dzieje w parafii. Ludzie szczególnie lubią oglądać zdjęcia, fotoreportaże z różnych wydarzeń na terenie parafii, gdzie mogą niejednokrotnie odnaleźć siebie, swoich bliskich czy sąsiadów.

Coraz większa liczba parafii zaczyna organizować czynne duszpasterstwo poprzez wychodzenie do ludzi na zewnątrz poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych czy sportowych. Coraz bardziej popularną formą stają się tzw. parafiady. Imprezy organizowane przez duszpasterzy w celu integracji parafian. Są to zazwyczaj zawody sportowe i konkursy dla dzieci i całych rodzin, którym towarzyszy jakieś wydarzenie kulturalne np. koncert. Inicjatywy te często organizowane są wraz z władzami dzielnicy czy gminy. W ten sposób nie tylko wspiera się rozwój lokalnej kultury ale także kształtuje opinie na tematy kulturalne.

Nieraz spotyka się, że różnego rodzaju spotkania mające charakter edukacyjny dla lokalnej społeczności odbywają się w kościele, lub przy kościele, gdyż organizatorzy nie dysponują odpowiednio dużym lokalem na tego typu spotkania.

Chociaż prasa parafialna nie posiada wszystkich cech jakie charakteryzują prasę sublokalną jednak jest jednym z jej rodzajów i stanowi obecnie ponad 20% prasy sublokalnej na rynku polskim.