Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / historia / "Nasz Krąg" z Bielan

"Nasz Krąg" z Bielan

Miesięcznik "Nasz Krąg" od prawie 15 lat ukazuje się w stołecznej parafii św. Zygmunta. W swoim najlepszym okresie wychodził na terenie Żoliborza i Bielan. Po 2-letniej przerwie w ukazywaniu się, znowu zaczyna wchodzić w okres renesansu.
Irena Świerdzewska, NIEDZIELA - Edycja warszawska 17/2004

Pierwszy numer Naszego Kręgu wyszedł w grudniu 1990 r. - Gazetka ukazała się na jubileusz 10-lecia poświęcenia parafialnego kościoła - mówi ks. prał. Kazimierz Kalinowski, proboszcz parafii. Pierwsze numery drukowano na zakupionej przez parafię kserokopiarce. Wydawaniem zajęło się OVO, wydawnictwo powołane specjalnie na potrzeby drukowania gazetki. Tworzyła je grupa świeckich związanych z samorządem. Przez 5 lat Nasz Krąg był gazetą całego Żoliborza i Bielan, potem miał zasięg na dekanat bielański. Ukazywał się wówczas w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, w okresie rozkwitu nawet co dwa tygodnie. Początkowo objętość wynosiła 4 strony, potem wzrosła do 16 stron. Z powodu kłopotów z kolportażem gazeta zawęziła swoją działalność do parafii św. Zygmunta.

Tematyka Naszego Kręgu przechodziła istotną ewolucję. W pierwszych latach miała wręcz charakter pisma samorządowego. W wyborach do samorządu lokalnego w 1994 r. startował parafialny komitet wyborczy. - Byliśmy wtedy po trosze jakby trybuną przedwyborczą. Gazetka ukazywała się w kilku parafiach naszego dekanatu. Parafialny komitet wyborczy odniósł sukces, wszedł do samorządu gminy Bielany - wspomina ks. prał. Kalinowski.

W roku 1999 Nasz Krąg zawiesił ukazywanie się na dwa lata. - Od 2000 r. wydajemy gazetkę chociaż jeszcze nieregularnie, ale już nieprzerwanie. Zależnie od wolnego czasu osób piszących teksty - mówi Władysław Kupiszewski, jeden z autorów tekstów.

Nad przygotowaniem gazetki pracuje zwykle 6 osób, ale teksty zamawiane są także u osób związanych z parafialnym neokatechumenatem. Obowiązki redaktora naczelnego pełni Paweł Mackiewicz. Za drukowanie gazetki odpowiada Zbigniew Dubiel.

- Zdecydowaliśmy, że będziemy zamieszczać artykuły dotyczące wydarzeń z życia Kościoła nie tylko lokalnego - mówi Kupiszewski. W Naszym Kręgu są więc materiały dotyczące nauczania Jana Pawła II, prezentujące sylwetki osób, które odegrały znaczące role w Kościele. W stałej rubryce prezentowani są pisarze, w których twórczości znalazły się także utwory o tematyce religijnej. - Sięgamy po pisarzy znanych powszechnie jak Norwid czy Krasiński a także po tych mniej znanych jak Benisławska czy Obertyńska. Publikujemy też fragmenty utworów - mówi Kupiszewski.
Nawiązując do wydarzeń z terenu parafii Nasz Krąg zamieszcza ogłoszenia parafialne odnośnie harmonogramu świąt i uroczystości, nazwiska ochrzczonych, wstępujących w związki małżeńskie i świętujących jubileusze. W numerach znajdują się także krótkie relacje z ważniejszych wydarzeń parafialnych. W jednym z ostatnich - zamieszczony jest opis z pierwszego otwartego Spotkania Zespołu ds. Pracy przy parafii św. Zygmunta.
Wśród stałych rubryk redakcja drukuje fragmenty Ewangelii opatrzone komentarzem, teksty okolicznościowe - dotyczące okresów liturgicznych jak Wielki Post czy nawiązujące do ważnych wydarzeń społecznych.

Nasz Krąg rozprowadzany jest bezpłatnie. Czytelnicy składają dobrowolne ofiary za gazetkę. Posiada ona zmienną liczbę stron: od 8 do 10. Ukazuje się w wersji czarno-białej. - Taka forma gazetki jeszcze nas nie zadowala - ocenia Władysław Kupiszewski. W najbliższym czasie planowana jest zmiana szaty graficznej pisma. Gazetka już z kolorowymi zdjęciami ma być wydawana na papierze kredowym. Tematyka ma także obejmować więcej tekstów dotyczących Żoliborza.

Irena Świerdzewska, NIEDZIELA - Edycja warszawska 17/2004