Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / aktualności / 1% podatku - ognisko

1% podatku dla osób niepełnosprawnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" jest organizacją pozarządową powstałą w roku 1992 z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół wywodzących się z ruchu "Wiara i Światło".

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" jest organizacją pozarządową powstałą w roku 1992 z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół wywodzących się z ruchu "Wiara i Światło".

Ufamy, że Jezus w swym sercu ma szczególne miejsce dla najsłabszych. Czerpiąc inspiracje z Ewangelii staramy się propagować chrześcijańską postawę wobec osoby niepełnosprawnej i jej rodziny oraz respektować ich równe z innymi prawa.

W swych działaniach odkrywamy i ukazujemy społeczeństwu wartości i dary osób niepełnosprawnych oraz dążymy do zapewnienia im należnego miejsca w rodzinie, społeczeństwie i Kościele.

Przesłanie to staramy się realizować stwarzając ramy udzielania pomoc osobom niepełnosprawnym w aspekcie duchowym, emocjonalnym i intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej.

ChSON "Ognisko" w listopadzie 2005 roku otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W celu przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz "Ogniska" należy dokonać przelewu bankowego lub wpłaty potwierdzonej przekazem
pocztowym na konto:

PEKAO SA I O/Kraków 71 1240 1431 1111 0010 0843 5962

 
kontakt:
ChSON "Ognisko"
ul. Floriańska 15
31-019 Kraków

kierownik biura: Katarzyna Szczerbik

tel. +48 12 423 12 31
faks: +48 12 422 96 38

e-mail: ognisko@idn.org.pl

Więcej informacji na temat stowarzyszenia można znaleźć na stronie: www.ognisko.idn.org.pl

------------------------
Jak to zrobić?

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1% płaconego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego, wpłacając wyliczoną w PIT sumę na jej korzyść.

Przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika - zamiast oddawać pieniądze budżetowi państwa, można wesprzeć działania realizowane przez taką organizację.

Gdy już wiemy, komu chcemy przekazać część naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka będzie kwota. Najpierw zatem należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT 28) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota zmniejszona z tytułu wpłaty na rzecz organziacji pożytku publicznego" (dla PIT-36 jest to pozycja 181, dla PIT-37 jest to pozycja 111, dla PIT-28 jest to pozycja 103). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%. 1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji 180, dla PIT-37 z pozycji nr 110, dla PIT-28 z pozycji nr 102.

Następnie musimy dokonać przelewu(wpłaty) w wysokości obliczonego 1% podatku na konto wybranej organizacji.

Na dowodzie wpłaty/przelewu powinny być zawarte następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Pokwitowanie należy zachować - w razie wezwania w celu wyjasnień ze strony Urzędu Skarbowego. Wpłata musi zostać odkonana pomiędzy 1 stycznia a dniem złożenia zeznania podatkowego.