Podgląd wiadomości

Autor Temat

jjakubowska

Piątek 29 Październik 2010 9:08:51 pm

gdzie wysyłać

Odpowiedź w nawiązaniu do pytania zadanego w wątku dotyczącego ISSN (http://prasaparafialna.pl/forum/prawo/numer_issn)
Nie ma obowiązku wysyłania ich do wszystkich 17 bibliotek umieszczonych w wykazie, przy pismach o zasięgu lokalnym przyjmuje się obowiązek wysyłania 2 egz. do Biblioteki Narodowej, 2 egzemplarzy do Biblioteki Jagiellońskiej oraz 1 egz. do biblioteki w swoim regionie, np. w Lublinie do Biblioteki KUL, w Toruniu do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nie jest też nigdzie zapisane, że należy przesyłać numery na bieżąco - przyjmuje się, że w przypadku tygodników przesyła się egzemplarze raz na kwartał, w przypadku miesięczników nie rzadziej niż raz w roku. Wystarczy więc odkładać każdy wydany numer i od czasu do czasu zapakować w kopertę i wysłać. Przypominam, że wysyłka tych egzemplarzy jest bezpłatna, nawet listem poleconym - trzeba się tylko upomnieć o to na poczcie, bo zwykłe urzędniczki w okienkach o tym nie wiedzą.